Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
<p>Windmolens bij Woensdrecht</p>

Windmolens bij Woensdrecht

(Foto: Bep Tielemans)

Melden van overlast door laagfrequent geluid

ZUIDWESTHOEK - Een vrij grote groep mensen heeft last van een laagfrequent geluid. Als omwonenden kunnen mensen last ervaren van het huidige windmolenpark in de Kabeljauwbeek en straks de nieuw geplande windturbines in Ossendrecht. Er wordt gewezen op diverse manieren om overlast te melden.


Onder andere mega turbines, windmolens, industrie en wegverkeer veroorzaken een laagfrequent geluid. Windturbines en windmolens veroorzaken een gezoem dat nooit stopt, ‘s nachts is het gezoem/gebrom hinderlijk en irriterend, wegens het wegvallen van de omgevingsgeluiden op de dag. Als burger kunt u overlast gaan ervaren van de nieuw te plaatsen windturbines in Reimerswaal of u heeft al last van de windmolens in de polder. Overlast kan bestaan uit: slagschaduw, geluid, waardedaling (WOZ) woning en ernstige gezondheidsklachten.

Iedereen kan het anders ervaren. De gevoeligheid voor laagfrequent geluid is bij iedereen verschillend. Wel is bekend dat het een steeds meer voorkomende milieuproblematiek met zich meebrengt. Uit wetenschappelijk onderzoek komt naar voren dat laagfrequent geluid (LFG) mens en dier ziek kunnen maken! Het is belangrijk om uw overlast vooral te melden bij zoveel mogelijk instanties. Men gaat er vanuit: geen meldingen? Dan bestaat het niet! Maar waar en hoe melden?

Instanties

Dit kan bij verschillende instanties telefonisch en/of digitaal. U kunt bij de Milieuklachten Centrale van de provincie 24 uur per dag terecht telefonisch. Hoe meer meldingen hoe beter. Deze instantie onderneemt actie, als er meer dan 4 meldingen zijn per uur. Telefoon 073-6812821 en digitaal via milieuklachtencentrale.nl (24 uur per dag bereikbaar).
GGD West-Brabant Team Gezondheid Milieu en Veiligheid. Telefoon 0900-368688 en digitaal via www.omwb.nl
Gemeente Woensdrecht, telefoon 14 0164 (mag iedere dag tijdens kantooruren gemeld worden); Verbeter de Buurt App, te downloaden via de playstore op uw telefoon.
Huisarts of uw specialist bij gezondsheidsproblemen t.g.v. de overlast die u ervaart (b.v. Slapeloosheid).
Centrum Gezondheid en Milieu (afdeling binnen de RIVM). Telefoon 030-2744545 en digitaal cgm@rivm.nl


Op Facebook is een groep actief van de Stichting Laagfrequent Geluid. Deze stichting heeft ook een website met heel veel informatie: www.laagfrequentgeluid.nl

Als bewoners van Ossendrecht is er een Whatsapp groep actief onder de naam “Bromgeluid”. U kunt deze groep versterken, zodat de meldingen gebundeld kunnen worden. Is de bromtoon afkomstig van industrie (BASF, haven)? Windmolen Kabeljauwbeek? Andere bedrijvigheid? Wij willen door de bromtoon te melden bij de instanties, proberen te achterhalen of we de bron kunnen lokaliseren. Dus meld het vooral bij de milieuklachten Centrale van de provincie. Want als er minimaal 4 meldingen zijn per uur, dan gaat er een inspecteur op onderzoek uit om geluidsmetingen te verrichten. Deze worden teruggekoppeld naar de Gemeente en vice versa. Voor de Whatsapp groep “Bromtoon” kunt u contact opnemen met M. de Wit via e-mail: macwitde@gmail.com of 06-23657777.

Meer berichten