Logo halsterse-zuidwestkrant.nl

‘Nijpende consequenties van lange wachttijden sociale huurwoning’

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM - Raadslid Louis Wijten en burgerlid Ans van Eekeren van Lijst Linssen richten zich tot het college van b en w over lange wachttijden voor sociale huurwoningen.


‘Ons bereiken alarmerende berichten over de snel oplopende wachtlijsten voor sociale huurwoningen. Die zijn schaars. Dit komt enerzijds doordat de doorstroming hapert i.v.m. de krapte op de (koop)woningmarkt en anderzijds doordat in het verleden een groot aantal huurwoningen verkocht is door de diverse woningcoöperaties, om zodoende de opgelegde gelden vanuit het Rijk terug te kunnen laten stromen in hun kas. Ook binnen onze gemeente zijn in het verleden sociale huurwoningen verkocht, omdat de woningcorporatie Stadlander, een (oneerlijke) toeslag opgelegd heeft gekregen vanuit het Rijk. Lijst Linssen vindt deze ontwikkeling erg zorgwekkend en wij maken ons dan ook zorgen. Deze situatie kan gaan leiden tot een toename van o.a. dakloosheid onder jongeren, ouderen, mensen die willen gaan scheiden enz. Ook zijn wij bezorgd over een toename van huiselijk geweld als gevolg van het gedwongen moeten blijven wonen bij bijv. ouders of een (ex) partner. Deze ontwikkelingen dienen we goed te monitoren en waar nodig, op te anticiperen. Daarom vragen wij onder andere hoe de wachtlijsten korter te maken, welke alternatieven zijn er?

Meer berichten