Halchterth: 'Heemhuis kopen' | halsterse-zuidwestkrant – Het nieuws uit Halsteren en de Zuidwesthoek
Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
<p>Heemhuis Hof van Ram</p>

Heemhuis Hof van Ram

(Foto: Bep Tielemans)

Halchterth: 'Heemhuis kopen'

HALSTEREN - Heemkundige studiekring Halchterth wil heemhuis Hof van Ram in eigendom nemen. Dat maakt het bestuur bekend in de Nieuwjaarswens die naar de leden gaat.


Zoals bekend is, wil de noodlijdende gemeente Bergen op Zoom een aantal panden verkopen, waaronder ook heemhuis Hof van Ram. 'We willen niet op straat komen te staan met onze collectie en we willen dit in de toekomst nooit meer meemaken. Als we het heemhuis in eigendom hebben en in eigen beheer, dan schakelen we in de toekomst in ieder geval het risico van uithuisplaatsing uit. Wel zal dit leiden tot vergaande verplichtingen die we als heemkundekring aangaan, denk alleen maar aan de financiering. De haalbaarheid zal vastgesteld moeten worden. Gelukkig hebben we al een werkgroep onderhoud heemhuis, dit is een geweldige basis om mee te starten, maar we dienen ons te realiseren dat we geen leden die al in zeventig of tachtig zijn het dak op kunnen sturen na een storm. Ook hier moeten we over nadenken. Naast de financiële haalbaarheid zitten we dus met de invulling van allerlei zaken, zoals onderhoud en in wat voor vorm van rechtspersoon bestendigen wij het eigendom van het pand. Naast de vereniging heemkundekring hebben we een stichting "Vrienden van de heemkundekring”, mogelijk is dit de rechtspersoon die de eigenaar wordt van het pand. Er zal een bestuur moeten komen. Wij zijn er als bestuur van overtuigd dat onder onze leden voldoende deskundigheid aanwezig is om al deze zaken op te tuigen en in te regelen', aldus voorzitter Anton van Oost in zijn Nieuwjaarswens.

Meer berichten