Wethouders van Bergen op Zoom
Wethouders van Bergen op Zoom Foto: Dennis van Loenhout

Besluiten van college B en W

Algemeen

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM - Burgemeester en wethouders van van gemeente Bergen op Zoom hebben onder andere het volgende besloten:

Verbod op carbidschieten 

Om te voorkomen dat het landelijke vuurwerkverbod leidt tot een toename van carbid schieten is aan de raad voorgesteld om een verbod op te nemen in de APV. Dit verbod geldt voor het schieten, vervoeren en in bezit hebben van carbid, tenzij overduidelijk kan worden aangetoond dat het bedrijfsmatig gebruikt wordt. Het voorstel is bedoeld om -net zoals het landelijke vuurwerkverbod- de kans op letsel/ziekenhuisopnames en samenscholing te verkleinen.

Subsidie bibliotheekwerk        

Het college is akkoord gegaan met het verlenen van een subsidie voor het jaar 2021 van € 1.194.218,- in het kader van het bibliotheekwerk bij Bibliotheek West-Brabant. Een deel van het bedrag wordt specifiek gebruikt om het project ‘Bibliotheek op school’ verder voort te zetten zodat er voldoende boeken, programma’s en activiteiten voor kinderen en jongeren zijn. De totale subsidie heeft als doel een leven lang lezen, leren en informeren te stimuleren.

Boete voor dumpen afval

Het college heeft aan een inwoonster van de gemeente een last onder dwangsom opgelegd vanwege het dumpen van afval. Als er nogmaals een overtreding plaatsvindt wordt per overtreding een boete opgelegd van € 750,- met een maximum van € 2250,-.

Reductie energieverbruik Woningen

Het college heeft ingestemd met een aanvraag voor de Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW) en het Plan van Aanpak RREW Bergen op Zoom. Wanneer gelden hiervoor verkregen worden zal er ingezet worden op bijvoorbeeld advisering over energiebesparing, advisering en inkoop van isolatie, zonnepanelen, HR++-glas en warmtepompen.

Intrekken centraal stemmen tellen

Het college heeft besloten om niet deel te nemen aan het experiment centraal tellen bij de Tweede Kamer verkiezingen in 2021 en verzoekt de raad om het voorstel van de agenda te halen. Het ministerie heeft van meerdere gemeenten vernomen dat het centraal tellen conform het RIVM-advies niet uitvoerbaar is. Met name de maatregel dat er aparte facilitaire voorzieningen zoals toilet-, handenwas- en pauzeruimtes moeten zijn is een knelpunt.

Zorgcoördinator Mensenhandel 

Het college heeft ingestemd met het inzetten van een districtelijke zorgcoördinator mensenhandel en geeft hiermee uitvoering aan de wettelijke taak die de gemeente heeft in het opvangen van slachtoffers. De zorgcoördinator zet zich o.a. in voor de opvang slachtoffers, het geven van voorlichting en verbindt de regio met landelijke ontwikkelingen. De inzet van de zorgcoördinator past binnen het bestaande budget.        

Uitvoeringsplannen Volksgezondheid en Preventie 

Het uitvoeringsplan volksgezondheid (inclusief jeugdgezondheid) Brabantse Wal en het uitvoeringsplan preventie en handhaving alcohol Brabantse Wal zijn geëvalueerd. Het college heeft besloten in te stemmen met de uitvoeringsplannen voor het uitvoeringsjaar 2021. De doelstellingen zijn: het bevorderen van een gezonde leefstijl en vitaliteit en het bevorderen van de psychische gezondheid. In het uitvoeringsplan wordt een aantal specifieke activiteiten benoemd die een bijdrage leveren aan het bereiken van de doelstellingen.