Afbeelding
Foto: Dennis van Loenhout

Bezuinigen met buikpijn

Algemeen

BERGEN OP ZOOM – Het eerste pakket met bezuinigingsvoorstellen is voltooid, het is nu aan de gemeenteraad om te beslissen. En dat wordt een zware dobber, want de voorstellen zijn niet mals. Ze bezorgden het college “buikpijn”, maar die pijn is onvermijdelijk en wordt door de hele gemeente gedeeld.

De bezuinigingsopdracht die het college van B&W voor zich heeft is groot, om niet te zeggen gigantisch. Voor 2022 moet de gemeente een bezuiniging van 15,9 miljoen euro doorvoeren, en in 2021 moet daarvan 60% zijn gerealiseerd en mag er geen tekort meer zijn op de exploitatie. Met het spreekwoord “de eerste klap is een daalder waard” ging het college aan de slag.

Partner

De belangrijkste punten uit het bezuinigingsvoorstel liegen er niet om. De gemeente Bergen op Zoom rekent vanaf nu op de zelfredzaamheid van de burger, voert haar wettelijke taken uit, wil niet langer initiator en facilitator zijn, maar vooral partner van maatschappelijke organisaties. Veel zaken worden dus versoberd: sportverenigingen krijgen minder subsidie, sportparken worden mogelijk verkocht of samengevoegd, de ozb stijgt met maar liefst 25%, ondernemers gaan meer betalen voor hun vastgoed, de verkoop van zo veel mogelijk gemeentelijk vastgoed – waaronder zelfs het oude stadhuis op de Grote Markt - wordt overwogen, en alleen de meest kwetsbare mensen in de samenleving worden nog door de gemeente ondersteund.

Risico

Fors bezuinigen op het sociaal domein brengt ook een risico mee, benadrukt wethouder Mignon van der Zwan: “De bezuinigingen in dit voorstel zijn het maximaal haalbare. We zijn verplicht om die aan de raad voor te leggen, maar er is een risico dat dusdanig grote bezuinigingen ertoe leiden dat mensen met problemen in de toekomst een complexere zorgvraag krijgen en er maatwerk nodig is, dat duurder is. Daarom is het belangrijk dat de raad zich realiseert waar ze ja tegen zegt als ze dit voorstel intikt.”

Onroerendezaakbelasting

Hoewel financieel directeur Johan Rutten nog maar eens benadrukt dat de gemeente Bergen op Zoom op het randje van een faillissement balanceert zegt hij ook dat de provincie van mening is dat Bergen op Zoom nog geen Artikel 12-status hoeft te krijgen: “Zover is het nog lang niet”, zegt hij. Rutten benadrukt bovendien dat in zo’n geval de ozb niet met de huidige 25% maar met 80% zou stijgen.

Aanspreekcultuur

Wethouder Petra Koenders stelt ondertussen dat het college naast alle bezuinigingsvoorstellen ook bezig is om te zorgen dat Bergen op Zoom in de toekomst niet meer in zo’n beroerde situatie terecht komt. “De afgelopen jaren is er intern al veel veranderd, en daar bouwen we nu versneld op voort. Het belangrijkste is dat we een ‘aanspreekcultuur’ creëren, zodat misstanden of problemen op tijd worden gesignaleerd en gemeld. In de toekomst moeten we als gemeente ‘nee’ leren zeggen, zodat dit niet nog eens gebeurt.”

Afbeelding