Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Foto:

Kerkberichten

Parochie de Bron


Parochiekernen Huijbergen, Ossendrecht, Hoogerheide, Woensdrecht en Putte. Parochiecentrum voor Hoogerheide en Woensdrecht: Raadhuisstraat 134, 4631 NJ Hoogerheide, tel. 0164-612521, e-mail: locatiehoogerheide@kpnmail.nl, openingstijden parochiekantoor: woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 uur tot 11.30 uur. Kosten voor intenties zijn € 11,00. Bankrekeningnummer IBAN NL44RABO 0122906411. Pastoor Frans Verheije, tel. 06-53887486; Diaken Ryan Keetelaar, tel. 06-13016333, diakenkeetelaar@samenkerk.nl; Parochiecoördinator Ad Schouw, tel. 06-30335317. Voor het aanmelden van een doop en opgeven intenties in de parochie De Bron zie de website: www.samenkerk.nl

Kerk O.L. Vrouw Hemelvaart te Hoogerheide

Parochiecentrum: Raadhuisstraat 134, 4631 NJ Hoogerheide 0164-612521: locatiehoogerheide@kpnmail.nl. Openingstijden parochiekantoor: woensdag- en vrijdagmorgen van 9.00 tot 11.30 uur.

Zondag 25 oktober 09.00 uur: Eucharistieviering; Voorganger: Pastoor Fr. Verheije; Koster: Ludo/Kees; Lectrice: Maria Moerkens; Muzikale verzorging: Organiste Lisette van Mechelen en Cantor Gerda Sanders. Intenties: voor alle zieken en overleden parochianen. Overleden: Ida Soffers w.v. Louis Leenaerts; overleden in Ossendrecht: Frans Timmermans e.v. Jenny van Oevelen. Mededelingen: Zondag 1 november om 09.00 uur Allerheiligenviering.

Sint Dionysiuskerk te Putte

Inleveren misintenties in Putte op het postadres: Antwerpsestraat 35, 4645 BB Putte. T: 0164-602491, E: locatieputte@kpnmail.nl of via de website www.samenkerk.nl

Op zaterdag 24 oktober is er geen viering; de volgende viering is op zaterdag 31 oktober om 19.00 uur, Allerheiligenviering.

Kerk O.L.V. Hemelvaart te Huijbergen

Inleveren misintenties in Huijbergen in de brievenbus bij het Broederhuis, Boomstraat 7 te Huijbergen of bij het Parochiecentrum te Hoogerheide, Raadhuisstraat 134 of via de website www.samenkerk.nl

Zaterdag 24 oktober 17.00 uur: Eucharistieviering; Voorganger: Pastoor Frans Verheije; Lectrice: Gerda van Dijke; Muzikale verzorging: organiste Lisette van Mechelen en Cantor Gerda Sanders. Intenties: Voor alle zieken en overleden parochianen. Overleden in Hoogerheide: Ida Soffers w.v. Louis Leenaerts; Overleden in Ossendrecht: Frans Timmermans e.v. Jenny van Oevelen. Mededelingen: zaterdag 31 oktober is er geen viering. Dinsdag 27 oktober 8.00 uur: viering bij de Broeders;

Sint Gertrudiskerk te Ossendrecht

Parochiecentrum voor Ossendrecht: pastorie, Dorpsstraat 7, 4641 HV Ossendrecht. Openingstijd: donderdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur. Inleveren misintenties in Ossendrecht in de brievenbus van de pastorie, of via de website www.samenkerk.nl

Zondag 25 oktober 11.00 uur: Woord- en communieviering; Voorganger: diaken Ryan Keetelaar; Koster: Lenny; Lectrice: Lia Drijdijk; Misdienaars: Luka en Petar Loncar; Muzikale verzorging: Lisette van Mechelen. Intenties: Toon Kil v.w. verj. Overleden: Frans Timmermans e.v. Jenny van Oevelen; overleden in Hoogerheide: Ida Soffers w.v. Louis Leenaerts. Mededelingen: Zondag 1 november 11.00 uur: Allerheiligenviering;

Protestantse kerkgemeente Woensdrecht

Dorpsstraat 10, 4641 HN Ossendrecht. Telefoon: 0164-672991, www.pkgw.nl. In verband met het coronavirus kerkdienstbezoek van tevoren aanmelden bij de scriba via de mail: scriba@pkgw.nl. Dit is mogelijk van maandag tot en met vrijdag 17.00 uur voorafgaande aan de te bezoeken kerkdienst.

Zondag 25 oktober 9.45 uur: Prof. F. van den Brande, Kalmthout.

Christoffelparochie Quirinuskerk Halsteren

Sint Christoffel Parochie, Secretariaat H. Quirinuskerk, Halsteren, Lindenlaantje 13, 4661 JK Halsteren, tel: 0164-682310. E-mail: quirinuskerk@sint-christoffel.nl. Het secretariaat van de parochiekern Halsteren is open op dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Zondag 25 oktober 9.30 uur: Voorganger: pastoor Hans de Kort. Intenties: Alle overleden leden van de KBO; overleden fam. Luijks-Adriaansen; Ria Nuijten-Demmers; Antonius Goossens; Ruud Terlingen. Donderdag 29 oktober 9.00 uur: Eucharistieviering: voorganger pastor Sebastian Chazhoor.

Pastoraal woord

In dit pastorale woord verwijzen we deze keer naar de jaarlijkse boodschap voor de afgelopen Wereldmissiezondag waarin paus Franciscus ingaat op het antwoord van de profeet Jesaja op de vraag van God: ‘Wie zal ik zenden?’ (Jesaja 6,8). Deze vraag daagt ons allen uit.

Paus Franciscus vergelijkt ons in de huidige crisis vanwege Covid-19 met de leerlingen van Jezus die verrast werden door een storm en angstig in de boot op het meer zitten. ‘We hebben ons gerealiseerd dat we in dezelfde boot zitten, allemaal zwak en gedesoriënteerd, maar tegelijkertijd belangrijk en nodig, want allemaal opgeroepen om gezamenlijk te roeien, we moeten elkaar wederzijds steunen. In deze boot … zitten wij allen. Net zoals die leerlingen, die angstig als uit één mond riepen: ‘We vergaan’ (v.38), zo ook hebben wij ons gerealiseerd, dat we niet door kunnen gaan met alleen te denken aan onszelf, maar dat we dit alleen samen kunnen doen’.

De huidige crisis van de pandemie betekent ook een uitdaging voor de missie van de Kerk. Franciscus: ‘Ziekte, lijden, angst en isolatie stellen ons vragen. De armoede van degenen die alleen sterven, degenen die verlaten zijn, degenen die hun werk en inkomen hebben verloren, de daklozen en degenen die honger hebben, stellen vragen aan ons.’ Te midden van deze crisis richt God opnieuw de vraag aan ons: ‘Wie zal ik zenden?’. En, zegt paus Franciscus, God verwacht een overtuigend antwoord op die vraag: ‘Hier ben ik, zend mij’.

Pastoor Hans de Kort

Deze collecte wordt bij u aanbevolen: Het banknummer van de Missio is NL65INGB 00001566 t.n.v. Missio- Wereldmissiemaand, Den Haag.

Christoffelparochie Antonius van Padua Lepelstraat

Ons Parochiesecretariaat is geopend op dinsdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur. Telefoon: 0164-682525.

Zaterdag 24 oktober 19.00 uur: Eucharistieviering: In deze viering gedenken wij: o.o. Kommers-Schrauwen; Joop van Gorkum w.v. Toos de Bruijn; Peet van Akkeren w.v. Mariëtte van Akkeren-Jacobs; Anna Geers w.v. Cornelis Luijkx; Voorganger: Past. S. Chazhoor, lector A. Blom. Dinsdag 27 oktober 19.00 uur: Eucharistieviering: Ter ere van de H. Antonius voor onze gezinnen. Mededeling: Voorafgaand aan de dienst reserveren: telefoon: 0164-682575.

Sint Martinuskerk Halsteren

Protestantse gemeente Halsteren/Nieuw-Vossemeer, Sint Martinuskerk Dorpsstraat 20 Halsteren. Zondag 25 oktober 10.00 uur: de heer R. Favier uit Groot-Ammers; organist Edu de Goffau.

Emmauskerk, Noordgeest Bergen op Zoom


Emmauskerk, Korenberg 90 in Noordgeest te Bergen op Zoom: Wekelijkse diensten op zondag om 9.30 en 16.00 uur.

Om 12.00 uur evangelische dienst van de GSKI.

Meer berichten