Logo halsterse-zuidwestkrant.nl

Jaarconcert Sint Cecilia gaat niet door

HALSTEREN - Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen omtrent het Corona virus heeft harmonie Sint Cecilia Eensgezindheid besloten de richtlijnen van het RIVM en de KNMO op te volgen en maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. 

Dit betekent dat alle repetities van de harmonie, drumband en het opleidingsorkest tot en met nader te bepalen datum zullen komen te vervallen. Het jaarconcert van 4 april zal helaas worden geannuleerd. Samen met het bestuur gaat Cecilia op zoek naar een nieuwe datum voor het jaarconcert. De muzikale en gezellige aspecten van de vereniging zijn enorm belangrijk, maar de gezondheid van leden, familie en de risicogroepen in de nabije omgeving is belangrijker. 'Wij zien u allen graag terug bij een van onze volgende concerten als de coronacrisis dit weer toelaat.' Namens het bestuur van Sint Cecilia Eensgezindheid Halsteren.

Meer berichten