Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Een van de wethouders, Patrick van der Velden, en burgemeester Frank Petter.
Een van de wethouders, Patrick van der Velden, en burgemeester Frank Petter. (Foto: Bep Tielemans)

Besluiten college b & w

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM - Vanuit het college van burgemeester en wethouders in gemeente Bergen op Zoom zijn onder meer de volgende besluiten genomen:

Subsidie Stichting Verenigde Wijkcentra

Het college heeft besloten een subsidie voor 2020 te verlenen aan Stichting Verenigde Wijkcentra (SVW) voor het faciliteren en uitvoeren van activiteiten in de wijkcentra de Wittenhorst, de Korenaere, het Fort, de Kastanje en het Hoofdkwartier/Antonius Abt. De activiteiten moeten bijdragen aan het meedoen, ontmoeten, ontwikkelen en zelfredzaamheid van mensen. SVW doet mee aan het netwerk Ontmoeten in de wijk waarbij een tiental organisaties hebben afgesproken hierin samen te werken. Ook heeft het college besloten om de subsidie 2018 van SVW vast te stellen. Tot slot is de gemeente in gesprek met SVW over de voorwaarden waarop het beheer van de gemeentelijke wijkcentra overgedragen kan worden aan WijZijn Traversegroep. SVW en WijZijn werken nu al nauw samen in de gemeentelijke wijk- en ontmoetingscentra.

Rapport over jaarwisseling        

Het college van b & w heeft kennis genomen van de evaluatie die gemaakt is met betrekking tot de jaarwisseling 2019-2020. Dit rapport wordt verstuurd naar de gemeenteraad.

Meer berichten