Logo halsterse-zuidwestkrant.nl

Samen sterk voor gezondheid

GEMEENTEN: BERGEN OP ZOOM - STEENBERGEN - WOENSDRECHT - De colleges van de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen hebben akkoord gegeven op het uitvoeringsplan volksgezondheid. 

In dit plan staat beschreven welke doelstellingen op Brabantse Wal-niveau nagestreefd worden en welke activiteiten ondernomen worden om de gewenste resultaten te bereiken.

“Gezondheid is iets persoonlijks maar ook iets waar mensen niet alléén in hoeven staan“, aldus de portefeuillehouders van de drie Brabantse Wal gemeenten. Gezondheid wordt benaderd als een breed begrip. Het is het omgaan met de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen in het leven en de mogelijkheid om daar zelf regie op te voeren. We noemen dat ook wel positieve gezondheid. Dat betekent dat er meer oog is voor de samenhang tussen lichamelijk functioneren, het mentaal welbevinden en de invloed die dat heeft op meedoen in de maatschappij. Als mensen aan de slag gaan op één van die fronten, ontstaan er vaak ook effecten op de andere gezondheidsdimensies. Hier kunnen gemeenten samen met partners als GGD West-Brabant, Thuiszorg West-Brabant, WijZijn Traverse Groep, Novadic Kentron en tanteLouise een bijdrage leveren aan de gezondheid en gezondheidsbeleving van mensen. De doelstellingen zijn tweeledig: het bevorderen van een gezonde leefstijl en vitaliteit met voorkomen en verminderen van overgewicht, roken, alcoholgebruik en drugsgebruik; het bevorderen van de psychische gezondheid, met onder meer preventie van depressie en eenzaamheid.

Meer berichten