Logo halsterse-zuidwestkrant.nl

Cursus Ecologie op Hertgang

HALSTEREN - We weten allemaal dat iedereen verantwoordelijkheid draagt voor het milieu. En we doen ons best om verantwoord om te gaan met onze planeet. Bert Bannink heeft een cursus Ecologie ontwikkeld, die voor iedereen toegankelijk is. Bannink is oud-leraar biologie en (mede­) auteur van een aantal studieboeken biologie. De cursus wordt gegeven in het bezoekerscentrum van Landgoed De Hertgang aan Klaverblokken 18 in Halsteren.

De cursus Ecologie (omgevingsbiologie) behandelt vragen als 'hoe zit de natuur in elkaar', 'welke wetmatigheden gelden er' en 'hoe gaan wij als mensen daar mee om?'.

De invloed van de mens op het leven op aarde is groot. Soms is dat voordelig, maar vaak ook ongunstig. De invloed van de mens op de natuur zal in deze cursus uitgebreid aan de orde komen:de wereldwijde invloed op het landschap. Het Nederlands landschap bijvoorbeeld is volledig kunstmatig. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Provinciale landschappen zijn in feite hoveniersbedrijven; de milieuproblematiek, zoals het versterkte broeikaseffect, overbemesting, lucht- en waterverontreiniging, kernafval en verspreiding van natuurvreemde stoffen, zoals plastics en bestrijdingsmiddelen; uitputting bronnen;uitroeien van soorten en verspreiden van soorten.

Data van de cursus zijn 19 en 26 september, 3, 10, 24 en 31 oktober en 14 november, steeds op donderdagavond. Tijd: 19.00 tot 21.30 uur, met uiteraard een koffiepauze. Kosten: €100 per persoon, koffie/thee en digitaal cursusmateriaal (readers en PowerPointpresentaties) inbegrepen. Het minimum aantal deelnemers is 20, het maximum 35. Geïnteresseerd? Kijk op www.dehertgang.nl/ecologie voor een uitgebreid programma. Wilt u zich opgeven voor deze interessante cursus of heeft u vragen? Neem dan contact op met Bert Bannink via bertbannink@kpnmail.nl of via T 0164-233953.

Meer berichten