Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Vanuit aanwezigen bij de vergadering van Dorpsraad Halsteren werden kritische vragen gesteld over windmolens.
Vanuit aanwezigen bij de vergadering van Dorpsraad Halsteren werden kritische vragen gesteld over windmolens.

Plaatsing van windmolens in Auvergepolder is nog geen gelopen race

HALSTEREN - Wethouder Andrew Harijgens was door de Dorpsraad Halsteren uitgenodigd om bij de openbare vergadering van afgelopen donderdag een toelichting te komen geven op de recente berichten over de plaatsing van windmolens in de Auvergnepolder in Halsteren. Vorig jaar was sprake van vervanging van de bestaande acht windmolens door vier nieuwe met een maximale tiphoogte van 234 meter. Nu zou kunnen worden volstaan met drie molens van maximaal 180 meter. Het vorige plan is in de ijskast gezet toen bleek dat dit zou leiden tot verstoring van de radar van het vliegveld in Woensdrecht.

Voor deze vergadering bestond veel belangstelling. De wethouder vertelde dat een extern bureau is ingeschakeld om te bekijken waar windmolens binnen het grondgebied van Bergen op Zoom geplaatst zouden kunnen worden. Zowel in het zuidelijk deel van de Auvergnepolder waar de molens nu staan, als het noordelijk deel kunnen molens geplaatst worden. Naast de oude opgave om vóór 2020 15 megawatt aan windenergie te leveren, ligt er een tweede taakstelling om een locatie aan te wijzen voor de verdere uitbouw van windenergie op land. Hiervoor wordt gekeken naar het noordelijk deel van de Auvergnepolder.

Met de plaatsing van drie windmolens vervalt de molen tegenover de kern van Tholen. Eén van de molens zou echter in het Natura gebied 2000 en buitendijks geplaatst moeten worden, op een spie van Staatsbosbeheer. Of dat mogelijk is, is nog onzeker. Twee molens komen binnendijks te staan in de polder.

In de discussie met de aanwezigen kon de wethouder niet overtuigend antwoorden op de vraag of een niet veel duurzamere oplossing is het laten staan van de acht bestaande windmolens, die nog zeker 15 jaar mee kunnen en het bijplaatsen van één of twee nieuwe molens. "Is het geen kapitaalsvernietiging om de acht molens die er nu staan en al 7 megawatt opbrengen weg te halen? Die windmolens doen het nog heel goed, plaats er één bij", werd vanuit aanwezigen geopperd. De wethouder verwees naar de initiatiefnemer Innogy, maar die was niet aanwezig. Harijgens kreeg het verwijt dat de discussie niet enkel met de initiatiefnemer maar zeker ook met de gemeente gevoerd moet worden.

Kritiek was er op Innogy die niet voldaan heeft aan de verplichting om in een vroeg stadium met de omgeving in gesprek te gaan en geen aanbod heeft gedaan om de belanghebbenden te compenseren voor de hinder en schade die zal worden ondervonden. De wethouder zegde toe Innogy hierop te zullen aanspreken.

De voorzitter van de Dorpsraad sloot de bijeenkomst af met de constatering dat snel een voorlichtingsavond belegd moet worden waarbij Innogy tekst en uitleg kan geven.

Meer berichten