Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
De Woensdrechtse burgemeester Adriaansen spreekt de drie gemeenteraden toe.
De Woensdrechtse burgemeester Adriaansen spreekt de drie gemeenteraden toe.

Samenzijn voor samenwerking

ZUIDWESTHOEK - REGIO - Steenbergen heeft een groot gemeentehuis. Groot genoeg om plaats te bieden aan vertegenwoordigers van de drie Brabantse Wal-gemeenteraden en colleges. Op 28 november spraken de drie gemeentes over het verder verbeteren van de samenwerking op de Brabantse Wal. "We gaan dingen dóen op de Brabantse Wal, want daartoe zijn wij op deez' aard", was de teneur.

Vorig jaar stelden de Brabantse Wal gemeentes Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen een gezamenlijke visie op rondom hun samenwerking, die in september 2017 door de raden werd vastgesteld. In het "mission statement" dat daaruit voortkwam stellen de drie gemeentes te gaan voor duurzame ontwikkeling, behoud van een uniek natuurlandschap en een excellente leefomgeving voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Gezamenlijk zien de gemeentes allerlei kansen maar van fusies of samenvoegingen is geen sprake. De Woensdrechtse burgemeester Adriaansen benadrukte nog maar eens: "Onafhankelijkheid en couleur locale zijn essentieel in onze samenwerking. We gaan niet samen, dus een Woexit is niet aan de orde."

Wél aan de orde is nood aan een uitvoeringsagenda, die begin 2019 door de colleges zou moeten worden vastgesteld. Om de inhoud van die uitvoeringsagenda vast te stellen gingen de raads- en collegeleden met elkaar in gesprek over verschillende thema's. De raadsleden bleken vooral geïnteresseerd in de praktijk van de samenwerking tussen de drie gemeentes. Zij zien elkaar twee keer per jaar voor een gezamenlijk overleg, maar zien niet altijd de dagelijkse uitwerking van de samenwerking.

De wethouders van Woensdrecht, Bergen op Zoom en Steenbergen verklaren die vooral als "elkaar vinden als het nuttig is", "niet opnieuw het wiel uitvinden" en "niet elkaars concurrent zijn". "Door te overleggen kennen we elkaars bouwprojecten en kunnen we onze respectievelijke projecten op elkaar afstemmen, zodat we niet met elkaar concurreren. Wanneer zich bij ons in Woensdrecht een bedrijf meldt met een grote ruimtebehoefte waarin wij niet kunnen voorzien, kunnen we dat doorverwijzen naar Bergen op Zoom of Steenbergen", legt de Woensdrechtse wethouder Hans de Waal uit.
Zijn Bergse collega Patrick van der Velden vult hem aan: "We werken ook samen op het gebied van omgevingsrecht en kunnen indien nodig de hulp inroepen van elkaars juridische afdelingen. De gedeelde BOA-pool is een ander mooi voorbeeld. Soms is het nuttig wanneer de handhaving in Woensdrecht niet door iemand uit Woensdrecht wordt gedaan, datzelfde geldt voor Bergen op Zoom. Zo helpen we elkaar om beter te worden."

Dat je makkelijker en beter samenwerkt wanneer je elkaar kent is iets waarover de leden van de drie gemeenteraden het eens zijn. Samen werken en samen nadenken maakt dat problemen en uitdagingen makkelijker kunnen worden opgelost. En uitdagingen zijn er genoeg voor de drie gemeentes. De vraag hoe je meer toeristen naar de Brabantse Wal krijgt, of hoe je ervoor zorgt dat alle huizen op de Brabantse Wal in 2050 gasloos zijn. Typisch onderwerpen waarin de Brabantse Wal-gemeentes samen zoeken naar de beste oplossingen. De Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal is een voorbeeld van wat een goede samenwerking brengt, en op het sociale domein liggen er de komende tijd meer uitdagingen. De groei van het aantal arbeidsmigranten bijvoorbeeld, of de herhuisvesting van het Bravis Ziekenhuis. De Bergse wethouder Barry Jacobs stelt Woensdrechtse raadsleden die zich afvragen of die verhuizing wel goedkomt, gerust. "Wij hier in Bergen op Zoom zijn ons écht bewust van het feit dat het ziekenhuis ook voor Woensdrecht en Steenbergen essentieel is." De collegeleden beloven bovendien de samenhang tussen verschillende onderwerpen in het oog te houden. Ondertussen vuren de raadsleden tientallen tips af: over het aantal arbeidsmigranten en de onderwijsagenda, over hoe arbeidsmigranten nog niet voldoende gebruik maken van de mogelijkheden die het sociaal domein hen biedt, over hoe burgerinitiatieven niet mogen verdrinken in onnodige regels en over hoe het dreigende tekort aan huisartsen in de gemeente Bergen op Zoom kan worden opgelost, bijvoorbeeld door te kijken naar België, waar meer huisartsen afstuderen dan in Nederland.

Het Woensdrechtse raadslid Marc van Eekeren verlaat de bijeenkomst goedgemutst. "Ik was nieuwsgierig naar de manieren waarop onze gemeenten samenwerken, maar ik heb gemerkt dat wij in Woensdrecht daarover goed geïnformeerd zijn." Raadslid Reinoud Krijnen uit Halsteren heeft ook met belangstelling geluisterd, maar heeft ook nog wat kritische kanttekeningen: "We moeten ons niet alleen richten op jongeren. Ouderen mogen we niet vergeten, ook zij hebben wat te bieden. We moeten echt zorgen voor een goed leefklimaat met de juiste bedrijven, daarmee hou je mensen hier!" Samengevat blijkt er nog het nodige werk te doen zijn, maar de drie gemeenteraden zijn positief over de meerwaarde die ze elkaar te bieden hebben.

Meer berichten