Een vol gemeenschapshuis bij de uitleg over het toekomstig bedrijventerrein de Ster vanLepelstraat.
Een vol gemeenschapshuis bij de uitleg over het toekomstig bedrijventerrein de Ster vanLepelstraat.

Zorgen over Ster van Lepelstraat

Algemeen

LEPELSTRAAT - Een zeventigtal belanghebbenden verzamelden zich dinsdagavond in het gemeenschapshuis in Lepelstraat om bijgepraat te worden over de plannen omtrent de Ster van Lepelstraat.

Het werd tijd dat er duidelijkheid kwam over wat de gemeente van plan is met dit gebied gelegen tussen de Eendrachtsweg, de A4 en de Steenbergseweg. De gemeente wacht af of een marktpartij zich aandien en pas daarna volgt een ontwerpplan en mogelijk uiteindelijk bestemmingplan. De benodigde gronden worden middels voorkeursrecht verworven. Voor bewoners is het van het grootste belang hun belangen en wensen kenbaar te maken. Dit om verkeers- en geluidsoverlast en aantasting van landschap te voorkomen. 

Rob Scheffer en Johan van Beek zorgden voor het verschaffen van de informatie omtrent de Wet van Voorkeursrecht en over de bedrijfsmatige ontwikkeling die door de gemeente gedacht wordt vanuit de Structuurvisie 2019.

"De gemeente ziet de Ster van lepelstraat als een mogelijke uitbreiding  aan de zuidkant van bedrijventerrein Oude Molen. Met de gunstige ligging rondom het knooppunt van wegen Steenbergseweg, Eendrachtsweg en A4, kan dit vooral logistieke bedrijven aanspreken. De gemeente is echter niet actief bezig met de inzet van deze gronden en zal die ook niet eerder aankopen als dat een marktpartij zich aandient en zich wil vestigen. Dit vooral om geen enkele financieel risico te lopen. Verder wil men op een verantwoorde wijze omgaan met de ontsluitingen van het gebied, de belangen van de bewoners,  zoals bouwhoogte en geluidsoverlast, de waterafvoer en de groeninrichting. In de vorm van een groene buffer. Vooral goed overleg met de bewoners is van groot belang bij mogelijke ontwikkeling van dit gebied", aldus John van Beek.

Rob Scheffer gaf uitleg over de Wet Voorkeursrecht met daarin vooral aandacht aan de rol van de gemeente en de rechten van de betrokken bewoners als het gaat om de aan- en verkoop van woningen en gronden. De gemeenteraad moet de  wenselijkheid van voorlopige hantering van de wet Voorkeursrecht nog bevestigen in de commissie Burger en Bestuur van 14 september.

Hoe verder

De gemeente wacht af of een marktpartij zich aandient voor dit gebied. Pas dan wordt er gewerkt aan een ontwerpplan en mogelijk uiteindelijk bestemmingplan. De benodigde gronden worden middels voorkeursrecht voor deze mogelijke partij verworven. Voor bewoners is het van het grootste belang hun belangen en wensen kenbaar te maken. Dit om te niet gewenste ontwikkelingen, bedrijvigheid, verkeers- en geluidsoverlast en aantasting van de landschappelijke kwaliteiten te voorkomen. Het doel van deze informatieavond in Lepelstraat was vooral om alle betrokkenen en belangstellenden te informeren over de intentie van de gemeente Bergen op Zoom. Vragen deze avond gingen vooral over bouwhoogte, soort bedrijven en kansen voor werkgelegenheid,  het voorkomen van geluidsoverlast en verkeersbewegingen, de rol van de politiek en het mogelijk tegenhouden van een dergelijke ontwikkeling op deze locatie.

Uitleg door ambtenaren van de gemeente.