Afbeelding

Info over nieuwe Omgevingswet

Algemeen

OSSENDRECHT - Op 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet ingegaan. Met deze nieuwe Omgevingswet krijgt iedere inwoner te maken. 

Het is echt geen ver-van-mijn-bedshow; denk aan bomenkap, dakkapel, huis (ver)bouwen, evenement organiseren of als iemand anders in uw directe omgeving iets gaat veranderen, zoals een garage bouwen, woonwijkontwikkeling, windmolen(s) plaatsen, etc. Dorpsplatform Ossendrecht is van mening dat alle inwoners van Ossendrecht hierover geïnformeerd dienen te worden. Op woensdag 28 februari vanaf 19.30 uur organiseert het dorpsplatform een themabijeenkomst over de nieuwe Omgevingswet. In de Harmoniezaal worden bewoners dan bijgepraat over deze nieuwe wet door de projectleider invoering Omgevingswet van de gemeente Woensdrecht. Tevens is er dan gelegenheid tot vragen stellen. Meer informatie via e-mail:
info@dorpsplatform-ossendrecht.nl