Introductie Taalpanel Bergen op Zoom in de Openbare Bibliotheek.
Introductie Taalpanel Bergen op Zoom in de Openbare Bibliotheek.

Taalpanel kan aan de slag

Algemeen

Lzeen en shicreijvn is neit voor iereeden vezlafneksprend.


GEMEENTE BERGEN OP ZOOM - Taalpanel Bergen op Zoom helpt bedrijven en organisaties voor iedereen begrijpelijk te communiceren.

Voor mensen die laaggeletterd zijn is het begrijpen van websites of brieven niet vanzelfsprekend. Het invullen van formulieren of het lezen van een bijsluiter kan bij hen voor stress en onzekerheid zorgen. Daarom is het belangrijk te communiceren in begrijpelijke taal. Om organisaties daarmee te helpen, kan een Taalpanel ingezet worden. Tijdens de Week van Lezen en Schrijven werden de vijf leden van het Taalpanel Bergen op Zoom geïntroduceerd in de bibliotheek.
Na een welkomstwoord door Roos Herman, directeur-bestuurder van de Bibliotheek West-Brabant lichtte Margo Mulder, burgemeester van Bergen op Zoom toe dat de gemeente hard werkt aan bewustwording. Het is belangrijk dat medewerkers van de gemeente zich meer bewust worden dat brieven van de gemeente lang niet voor iedereen begrijpelijk zijn. Om aan te geven dat de gemeente het serieus oppakt wordt het Taalpanel ingezet.
Het Taalpanel bestaat uit mensen die laaggeletterd zijn, of dat tot voor kort waren, zogeheten Taalambassadeurs. Zij weten als geen ander of een brief, ook voor laaggeletterde mensen duidelijk en begrijpelijk is. Het Taalpanel zal als eerste aan de slag gaan met een aantal communicatie-uitingen van de gemeente. Maar ook andere organisaties en bedrijven die gevestigd zijn in de gemeente Bergen op Zoom kunnen het Taalpanel kosteloos inzetten. De Taalambassadeurs komen naar bedrijven en organisaties toe om bijvoorbeeld hun website, signing, formulieren of foldermateriaal te beoordelen op begrijpelijke taal. Zodat een bedrijf of organisatie weet dat haar communicatie duidelijk én voor iedereen begrijpelijk is. “Omdat één op de zes werkende inwoners van West-Brabant moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden voorziet het Taalpanel, net als de Digi-Taalhuizen in een groeiende behoefte bij bedrijven om duidelijk(er) te willen communiceren met hun doelgroep”, aldus Esther Hartog van de Bibliotheek West-Brabant, die het Taalpanel begeleidt.
Wethouder Hans Verroen herkent dat: “Het aantal laaggeletterden in Bergen op Zoom ligt zelfs nog iets hoger. We zijn dan ook heel blij met het Taalpanel. Want er is veel werk aan de winkel.”
Meer info: www.bibliotheekwb.nl/taalpanels