Rechts Theo Schots als bestuurder van Waterschap Brabantse Delta.
Rechts Theo Schots als bestuurder van Waterschap Brabantse Delta.

Theo Schots geridderd bij Waterschap

Algemeen

HALSTEREN / BREDA -  Bij zijn afscheid als bestuurder van Waterschap Brabantse Delta is Theo Schots uit Halsteren koninklijk onderscheiden. Burgemeester Frank Petter reikte de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau uit in kasteel Bouvigne in Breda. 

De burgemeester sprak Schots als volgt toe: “Theo, in jouw rol als bestuurder bij Waterschap Brabantse Delta, kun je terugkijken op een geweldige loopbaan. Ik wijd daar verder niet over uit. Dat is aan de andere sprekers. Waar ik jou en de rest van het gehoor wel in meeneem, zijn jouw andere verdiensten. Want naast je drukke en verantwoordelijke baan vond je de ruimte om je breder in te zetten. Zo speelde je een belangrijke rol in het fusieproces van de waterschappen, wat uiteindelijk heeft geleid tot Waterschap Brabantse Delta. Die fusie heeft bijgedragen aan een verdere professionalisering van de taken van het waterschap.

Binnen het geldelijke beheer, heb je altijd oog gehad om de lastenontwikkeling voor bedrijven en burgers zo laag mogelijk te houden. Grote tariefstijging zijn bij Brabantse Delta dan ook nooit aan de orde geweest. Efficiency is jouw tweede natuur. Vanuit de gedachte dat het eenvoudiger, efficiënter en daarmee goedkoper kan, heb je het concept ontwikkeld van de Belastingsamenwerking West-Brabant. 

De oprichting van deze samenwerking getuigt van visie en het zodanig invullen van je rol binnen het DB van het waterschap, dat we dit mogen bestempelen als een uitzonderlijke invulling van de functie. Binnen de Belastingsamenwerking West- Brabant had je een leidende rol. Letterlijk ook. Want je werd voorzitter van het algemeen en het dagelijks bestuur van dit samenwerkingsverband. Onder jouw voorzitterschap werd een goed functionerende organisatie opgezet, die nog steeds groeiende is. Vrij recentelijk, trad nog een gemeente toe. Zoals ik het net formuleerde, lijkt het eenvoudig om zo’n belastingsamenwerking op te zetten. Maar vanuit mijn eigen achtergrond kan ik u verzekeren dat het opzetten van een samenwerking tussen overheidsinstanties een mijl op zeven is. 

En wanneer ik zo eens rondkijk in deze ruimte, weet ik bijna zeker dat een flink aantal van de aanwezigen het met me eens is. Het opzetten van een dergelijk samenwerkingsverband vraagt om een mentaliteit van ‘tanden er in en nooit meer loslaten’. Maar naast een pitbull-mentaliteit vraagt een en ander om overredingskracht, vakinhoudelijke kennis, oneindig veel geduld, leiderschap en diplomatieke vaardigheden. Al deze eigenschappen zijn in Theo verenigd. Theo heeft deze eigenschappen en talenten ingezet voor onze samenleving en daarmee het verschil gemaakt. 

In deze toespraak heb ik in woorden mijn grote waardering voor Theo uitgesproken. En het wordt nog mooier. Want Theo, met heel veel plezier en genoegen kan ik je melden, dat het Zijne Majesteit Koning Willem Alexander heeft behaagd, om jou, Theodorus, Joannes, Josephus Maria Schots, te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen die bij deze prachtige onderscheiding horen, speld ik graag bij je op.”