Asfaltcentrale
Asfaltcentrale

Weer zorg over asfaltcentrale

Algemeen

BERGEN OP ZOOM / HALSTEREN – De Halsterse Dorpsraad en de wijkcommissies Noordgeest en Tuinwijk maken zich zorgen over het mogelijk opvoeren van de productie in de Bergse asfaltcentrale APM. 

Gezamenlijk doen ze een beroep op gemeente en omgevingsdienst voor betere metingen en een serieuze aanpak van klachten. Ook wordt APM gevraagd om omwonenden te informeren over mogelijke veranderingen.

Samenwerking

In november kondigde de Zeeuws Vlaamse Asfalt Centrale in Sas van Gent aan haar deuren te sluiten. Moederbedrijf H4A kondigde daarop aan een samenwerking aan te gaan met APM in Bergen op Zoom. Die samenwerking moet nog worden goedgekeurd door de Autoriteit Consument & Markt. 

Samen met de Bergse wijkcommissies Tuinwijk en Noordgeest vreest de Halsterse Dorpsraad dat deze samenwerking op termijn gaat zorgen voor meer productie bij de Bergse asfaltcentrale.

Daarbij is er specifiek bezorgdheid over het meer frequente gebruik van oud asfalt in de mengoven. Dat zou een hogere belasting en kortere levensduur betekenen voor koolstoffilters, waardoor de asfaltcentrale mogelijk voor hogere kosten komt te staan. 

Bewijzen

Ook het onderhoud van filters zou mogelijk in de knel komen bij meer productie, met alle gevolgen van dien voor de uitstoot. Bovendien stellen de drie partijen dat het weliswaar hoopgevend en bemoedigend is dat APM koolstoffilters heeft geplaatst, maar dat die hun effectiviteit op de lange termijn nog moeten bewijzen.

De wijkcommissies en de Dorpsraad doen een beroep op de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en de gemeente om metingen op PAK’s en benzeen uit te voeren aan de schoorsteen, en om stankklachten die zouden optreden serieus op te pakken. 

Informeren

Ook is APM opgeroepen omwonenden te informeren over mogelijke veranderingen. Op vraag van de drie partijen geeft de bedrijfsleider van de Bergse asfaltcentrale aan dat het bedrijf hoe dan ook binnen de bestaande en vergunde capaciteit kan blijven. 

Gevolgen

Consequenties voor omwonenden van de nieuwe samenwerking met H4a worden door de asfaltcentrale niet verwacht.