Asfaltcentrale in Bergen op Zoom (Foto: Reinoud Krijnen)
Asfaltcentrale in Bergen op Zoom (Foto: Reinoud Krijnen) Foto: Reinoud Krijnen

Asfaltcentrale kan schadelijke productiegassen afvangen

Algemeen

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM - De afgelopen twee jaar spanden de heren Kwaadgras (Wijkcommissie Noorgeest), Krijnen (SAMEN0164) en Wouters (Gemeente Bergen op Zoom) zich in om APM er toe aan te zetten haar uitstoot van zeer zorgwekkende gassen af te vangen.

Bij de duurzame productie van asfalt door recycling van oud asfalt komen benzeen en de giftige polycyclische koolwaterstoffen vrij. De asfaltcentrale heeft kans gezien om een filterinstallatie te bouwen, waarmee zij deze stoffen afvangt en daarmee binnen de wettelijke normen blijft.

De productiegassen worden vanaf 2023 door acht containers geleid die vol staan met koolstofcassettes waarmee de schadelijke stoffen worden afgevangen. Tevens wordt de asfaltgeur minder van de uitstoot die de schoorsteen verlaat.

De asfaltcentrale aan de Van Konijnenburgweg 54 is de eerste centrale in Nederland die dit op deze schaal voor elkaar heeft gekregen. De heer Sloos, bedrijfsleider van APM, mag terecht trots zijn dat hij dit met zijn team van techneuten heeft weten te realiseren. De werking van de installatie zal door de omgevingsdienst periodiek worden gemonitord. 

Een verbetering van de leefomgeving niet alleen voor omwonenden, maar ook voor de mensen die werken rondom de Theodorus Haven, Noordland en de Poort.

(Foto: Vrijdag 27 januari 2023, Reinoud Krijnen).