Logo halsterse-zuidwestkrant.nl

Zorgen over gevaar in verkeer door afsluiting Halsterseweg

HALSTEREN -  Vanuit de Bergse VVD zijn vragen gesteld aan burgemeester en wethouders over gevaarlijke situaties die zouden ontstaan door afsluiting van de Halsterseweg-Noord.  


Raadslid Gertjan Huismans en fractieassistent Dave Lijmbach tot het college: “Deze week is het dan eindelijk zo ver: de Halsterseweg-Noord wordt op de schop genomen. Daar zijn wij als Bergse VVD blij mee; een veilige en duurzame Halsterseweg. Onze fractie hoort helaas op de eerste dagen van de werkzaamheden verontrustende geluiden. Omwonenden en passanten zijn onvoldoende bekend met alternatieve routes en dit leidt tot gevaarlijke situaties op verschillende plekken in Halsteren. Automobilisten en fietsers gebruiken de Jankenberg en Langstraat als alternatieve routes, terwijl deze straten niet geschikt zijn voor dit volume aan verkeersstromen.”

Racebaan

“Graag refereren wij hierbij ook aan onze eerdere brief waarin onze fractie zorgen heeft geuit over de Langstraat als alternatieve route. In de Jankenberg wordt daarnaast met hoge snelheden gereden, terwijl dit normaal een rustige wijk is waar inwoners op elkaar en op de snelheid letten. De Jankenberg en Langstraat zijn woonstraten, geen racebaan.

Busvervoer

Tot slot maakt de Bergse VVD fractie zich zorgen over de bereikbaarheid via Openbaar Vervoer vanuit en naar Halsteren.

“Bergen op Zoom en Rotterdam Zuidplein moeten goed bereikbaar blijven voor studenten, ouderen en iedereen die afhankelijk is van het OV. 

Dit gezegd hebbende, heeft onze fractie de volgende rondvragen:
• In hoeverre heeft u als college omwonenden en inwoners van Halsteren geïnformeerd over alternatieve routes rondom de werkzaamheden van de Halsterseweg? Welke bebording is hiervoor ingezet?
• Wat is de alternatieve route die inwoners kunnen gebruiken? Waar kunnen burgers deze informatie vinden?
• In hoeverre zijn er afspraken gemaakt met Arriva over de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het busvervoer vanuit en naar Halsteren gedurende de werkzaamheden?”

Meer berichten