Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Foto: Suzan Fotografie

CZAV geeft leden 4 miljoen terug

REGIO - De agrarische coöperatie in Zuid-Nederland CZAV betaalt 4 miljoen euro terug aan haar leden.


Het boekjaar 2021, wat loopt van oktober 2020 t/m september 2021, is afgesloten en inmiddels zijn de eerste cijfers op hoofdlijnen bekend. Deze laten een prima positief beeld zien.  Later volgt de toelichting in detail middels het jaarverslag, wat in een nieuwe vorm aan de leden wordt gepresenteerd, tijdens de ALV in februari. 

Wel is nu al duidelijk dat alle bedrijfsonderdelen positief hebben bijgedragen aan het resultaat. Dat geldt onder andere voor de deelnemingen waaronder Luc Pauwels NV, Vakutrans, Cebeco Granen en CZAV Mobility Group. De kennis- en inkooporganisatie CropSolutions, waarvan CZAV onderdeel is, heeft ook in dit boekjaar voor efficiëntie en beschikbaarheid van product gezorgd.

Eerder werd in juni van dit jaar al een eindafrekening op graanpool oogst 2020 gedaan van een kleine 11 miljoen euro. De uitzaai voor oogst 2022 heeft al voor een belangrijk deel plaats gehad onder redelijk tot goede omstandigheden, hiervoor zijn momenteel interessante verkoopmogelijkheden.

Ledenraad

CZAV gaat aan de telers over de gewasbeschermingsmiddelen, kunstmest, organische mest, veevoeders, uien- en maiszaden een bedrag van 2,5 miljoen euro crediteren. Voor de leden komt daar rond de jaarwisseling nog een ledenuitkering bij van 1,5 miljoen euro. Dat betreft de tweede uitkeringsronde van de drie die door de ledenraad is vastgesteld.

Meer berichten