Logo halsterse-zuidwestkrant.nl

‘Onnodige kap van bomen’

(Ingezonden bericht onder verantwoording van de inzender)


HALSTEREN - “Helaas hebben wij geconstateerd dat een rij mooie grote volwassen bomen gekapt zal worden langs de Wouwseweg. Dit zijn oude bomen van 25-30m hoog. Niet alleen deze 8 stuks, maar nog meer bomen langs de Wouwseweg. Wij zijn hier niet van op de hoogte gesteld, maar hebben zelf contact op moeten nemen met de Gemeente voor informatie nadat wij hadden geconstateerd dat de bomen gemerkt waren. Betreurenswaardig dat de Gemeente het geklaag van 2-3 huizen blijkbaar prioriteit geeft boven het woongenot van alle andere bewoners. Drie jaar geleden hebben mijn man en ik het huis aan Verduinsbos aangekocht vanwege de mooie groene leefomgeving. Nu gaat de Gemeente deze groene leefomgeving van ons wegnemen. Dit gaat ten koste van ons leefgenot: het groene aanzicht gaat weg, de vogels en eekhoorns verdwijnen. Wij begrijpen dat bomen overlast geven, maar dit zou een acceptabele overlast moeten zijn omdat daar de mooie groene leefomgeving tegenover staat. Dat er nieuwe bomen voor terug komen (wat nog maar de vraag is, gezien geldgebrek bij de Gemeente) gaat nooit het genot van deze grote volwassen bomen geven.

Wij weten niet of de kap nog tegen te houden is want de Gemeente is wel zo sluw om de bomen te markeren en daarna snel tot kap over te gaan. In 2004 heeft de gemeenteraad besloten om het kapvergunningenstelsel af te schaffen en dat er ook geen bezwaar kan worden gemaakt.

Bij de Gemeente kun je alleen aankloppen via een klachtenformulier of contactformulier. Op een terugbelnotitie wordt niet direct gereageerd.

Het doet ons veel verdriet dat wij met de rug tegen de muur staan en onze prachtige groene leefomgeving zien verdwijnen.

A. Kraan,
Verduinsbos in Halsteren

Reactie vanuit Gemeente Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Aan Gemeente Bergen op Zoom werd gevraagd te reageren op deze kwestie. Woordvoerder Erwin Stander legt uit: “Op zichzelf begrijpen we de kritiek van inwoners als er groen gekapt wordt. Iedereen wil het liefst in een groene omgeving wonen en blijven wonen. Echter, soms zijn wij genoodzaakt om bomen te kappen als dat echt noodzakelijk is. In dit geval is dat ook zo. We hebben dat overigens ook gemeld op onze gemeentelijke voorlichtingspagina. Daarnaast krijgen bewoners aan de Kapitein Frensstraat hierover nog een brief.

We gaan de bomen kappen omdat ze zo veel overlast geven dat de bomen niet beheersbaar zijn voor de toekomst. Zo is er veel blad- en vruchtval, vallen dode takken in de tuinen en is er wortelopdruk in de tuinen. De laatste jaren lopen veel eiken terug in kwaliteit en sterven deels af, onder meer door klimaatverandering. Dit geeft extra overlast als gevolg, onder meer door dood hout in de bomen. We besteden veel tijd en geld aan het onderhoud van deze bomen, we zien nu dat dit geen haalbare werkwijze is om de bomen verantwoord en veilig te behouden voor de toekomst.

Voor het vervangen van bomen is geld beschikbaar. We gaan de bomen dan ook gewoon vervangen met boomsoorten die wat kleiner blijven. We kiezen voor herplant met meerdere boomsoorten, de biodiversiteit wordt hiermee verbeterd. Het onderhoud aan de nieuwe bomen is met deze keuze ook beter uitvoerbaar”, aldus woordvoerder Erwin Stander.

Meer berichten