Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
<p>Wethouders van Bergen op Zoom</p>

Wethouders van Bergen op Zoom

(Foto: )

College reageert op commotie over coronagelden cultuur

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM - Donderdagavond in de algemene commissievergadering van de gemeente Bergen op Zoom en vrijdag in de media ontstond commotie over de inzet van coronagelden die bestemd zijn voor het culturele veld. Het college is geschrokken van de reacties die dit oproept en van de hevigheid van de emoties. In een verklaring geeft het college de volgende uitleg. 


Wat is er aan de hand?

Het Rijk stelt wegens de coronacrisis extra geld beschikbaar voor de culturele sector. Bergen op Zoom krijgt hiervan 1,4 miljoen euro. De hoogte van dit bedrag is gebaseerd op het budget dat in de begroting van de gemeente staat voor cultuur. In Bergen op Zoom wordt een groot deel van het begrote geld voor cultuur besteed binnen het gemeentelijke Cultuurbedrijf (de Maagd, het Markiezenhof en het Centrum voor de Kunsten). Dit is zo’n 70% van het cultuurbudget op de begroting. 30% is voor het culturele veld dat buiten het Cultuurbedrijf is georganiseerd.

In de verdeling van deze coronagelden voor de culturele sector is daarom ook diezelfde 70/30 verdeling aangehouden.

Om het Cultuurbedrijf om te vormen naar een organisatie die voldoet aan de wensen die de gemeenteraad stelt, inclusief de personele taakstelling die de gemeenteraad oplegt in het zogenaamde focusakkoord, zijn er business cases ontwikkeld. Voor de uitvoering van die business cases is menskracht en expertise nodig die niet in de eigen organisatie voorhanden is. Daarom zijn er externe professionals ingehuurd. Deze business cases leiden tot een situatie waarbij het gemeentelijk Cultuurbedrijf wordt afgebouwd en geen onderdeel meer uitmaakt van de gemeentelijke organisatie, met behoud van het cultuuraanbod in de gemeente. Als college zien we dit als een verduurzaming van de culturele sector. Onze gedachte is in deze verduurzamingsopdracht, coronagelden in te zetten vanwege het feit dat ook deze coronagelden ervoor zijn om het culturele veld te ondersteunen voor de lange(re) termijn.

Het college neemt met kracht afstand van termen die gebruikt zijn zoals ‘zelfverrijking’ en ‘creatief boekhouden’.

Juist om ervan verzekerd te zijn dat deze gelden zo kunnen worden aangewend, is de regelgeving, incl. de uitleg daarover in de Tweede Kamer, expliciet geraadpleegd. Daarnaast is voor een extra check op een rechtmatige aanwending met de accountant van de gemeente overleg geweest over deze manier van financieren. Uit beide beoordelingen bleek dat deze route akkoord was.

Om de raad hierover transparant te informeren en de gevoelens te peilen, stond gisteren een raadsmededeling hierover op de agenda van de algemene commissie. Hieruit bleek dat de raad (vooralsnog) de voorgestelde aanwending afwijst. Er is door de gemeenteraad in de commissievergadering een interpellatiedebat met het college aangevraagd over de verdeling van de coronagelden voor de culturele sector. Afhankelijk van de uitkomst van dit debat komt het college met een voorstel voor een alternatieve financiering van de uitvoering van de business cases.

Meer berichten