Logo halsterse-zuidwestkrant.nl

Kerkberichten Zuidwesthoek, Halsteren en Lepelstraat

Parochie de Bron


LET OP: in verband met de coronamaatregelen is het parochiekantoor te Hoogerheide voor het publiek gesloten. We zijn altijd telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0164-612521 (buiten kantoortijd wordt u doorgeschakeld). Er is een mondkapje verplicht bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk, u dient uw handen te ontsmetten bij binnenkomst, houd 1,5 meter afstand; er is geen samenzang mogelijk.

Parochiekernen Huijbergen, Ossendrecht, Hoogerheide, Woensdrecht en Putte. 

Parochiecentrum voor Hoogerheide en Woensdrecht: Raadhuisstraat 134, 4631 NJ Hoogerheide 0164-612521, locatiehoogerheide@kpnmail.nl. De kosten voor intenties bedragen € 11,00. Bankrekeningnummer IBAN NL44RABO 0122906411.
Telefonische bereikbaarheid parochie in geval van ziekte of overlijden: Wilt u een afspraak maken voor een ziekenbezoek of voor het ontvangen van de ziekencommunie, de ziekenzegen of het sacrament van de ziekenzalving, bel dan 06-15656260. Wilt u een overlijden melden of afspraken maken voor de uitvaartdienst in de kerk of een kerkelijk afscheid in het crematorium, bel dan 06-15656260 of mail naar uitvaart@samenkerk.nl. Aanmelden van een doop en opgeven van intenties in de parochie De Bron kan via de website: www.samenkerk.nl.
Intenties voor onlangs overleden parochianen: Marja Eggen e.v. John Goris uit Ossendrecht.

Kerk O.L. Vrouw Hemelvaart te Hoogerheide

Zaterdag 11 september om 19.00 uur: Woord- en communieviering; Voorganger: diaken Ryan Keetelaar; Koster: Ludo/Kees; Lectrice: Maria Moerkens. Intenties: o.o. Meeuwisse-Jongmans. Mededelingen: zaterdag 18 september om 19.00 uur: woord- en communieviering.

Sint Dionysiuskerk te Putte

Inleveren misintenties in Putte op het postadres: Antwerpsestraat 35, 4645 BB Putte. T: 0164-602491, E: locatieputte@kpnmail.nl of via de website www.samenkerk.nl.

Mededelingen: Zaterdag 11 september is er geen viering, de volgende viering is zaterdag 18 september.

Kerk O.L.V. Hemelvaart te Huijbergen

Inleveren misintenties in Huijbergen in de brievenbus bij het Broederhuis, Boomstraat 7 te Huijbergen, bij het Parochiecentrum te Hoogerheide, Raadhuisstraat 134 of via de website www.samenkerk.nl.

Zaterdag 11 september om 17.00 uur: Woord- en communieviering; Voorganger: diaken Ryan Keetelaar; Lector: Ad Voermans. Intenties: Petrus en Aloijsa Michielsen-Nelen en familie; o.o. v.d. Keijbus-Antonissen; Frans en Cor Broosus-Goense. Mededelingen: zaterdag 18 september is er geen viering, de volgende viering is op zaterdag 25 september.

Sint Gertrudiskerk te Ossendrecht

Inleveren misintenties in Ossendrecht in de brievenbus van de pastorie, of via de website www.samenkerk.nl Parochiecentrum voor Ossendrecht: pastorie, Dorpsstraat 7, 4641 HV Ossendrecht. 

Woensdag 8 september om 10.30 uur: Eucharistieviering, Berendrechtse Begankenis; Voorganger: Vicaris Paul Verbeek en diaken Ryan Keetelaar; Koster: Lenny van der Poel; Lector: Emile v.d. Eijnden; Muzikale verzorging: organiste Lisette v. Mechelen en koor Ossendrecht. Intenties: Sidon van Elzakker-Simons. Zondag 12 september om 11.00 uur: Woord- en communieviering; Voorganger: diaken Ryan Keetelaar; Koster/lector: Johan den Ouden; Misdienaar: Dominic Klumpers; Muzikale verzorging: organiste Lisette v. Mechelen en koor Woensdrecht. Intenties: Jac en San Bogers-v. Dijk. Mededelingen: zondag 19 september om 11.00 uur: woord- en communieviering.

Protestantse kerkgemeente Woensdrecht

Dorpsstraat 10, 4641 HN Ossendrecht. Tel. ds. W. Lolkema 0164 - 314466 en 06-17246410. Actuele informatie: www.pkgw.nl.

Zondag 12 september om 9.45 uur: dhr. C. Daleboudt, Ossendrecht.

Christoffelparochie Quirinuskerk Halsteren

Sint Christoffel Parochie, Secretariaat H. Quirinuskerk, Halsteren, Lindenlaantje 13, 4661 JK Halsteren, tel: 0164-682310, open op donderdag van 9.00-12.00 uur, e-mail: quirinuskerk@sint-christoffel.nl.

Zondag 12 september 9.30 uur: Eucharistieviering; Voorganger: pastor Sebastian Chazhoor. Intenties: Rien de Krom; Frits van Dijk; uit dankbaarheid o.o. Cornelis Dam en Cornelia van den Rijzen. Donderdag 16 september 9.00 uur: Eucharistieviering, Voorganger: pastor Sebastian Chazhoor. Intenties: Ann Govaarts-Sebregts. Overleden: Rien de Krom; Nellie Slangen; Jo Nuijten-Roosenboom.

Pastoraal Woord:
Scheppingszondag

Voor de christelijke kerken, is de eerste zondag van september Scheppingszondag. Het initiatief voor de Scheppingszondag is begonnen in de Orthodoxe Kerk en later doorgevoerd door de wereldraad van kerken. Sindsdien hebben christenen wereldwijd in de eerste periode van de maand september aandacht voor de zorg voor de schepping. 

In 2015 publiceerde paus Franciscus de encycliek: ’Laudato si’. Die titel komt uit het Loflied van de Schepping dat Franciscus van Assisi in 1225 enkele maanden voor zijn dood schreef. Laudato si, Geprezen zijt Gij, Heer, om broeder zon, om zuster maan en de sterren, om het water en het vuur, om de wind, om heel de aarde. Die aarde moeten we waarderen en beschermen, zegt paus Franciscus in zijn encycliek, en daaraan wordt, zoals elk jaar op de eerste zondag van september, speciaal aandacht besteed. Een dag van gebed voor de schepping en een dag van bewustwording. Laten we ons inspannen dat de schepping even mooi zou blijven zoals God het geschapen heeft.

Sebastian Chazhoor pr.

Heilige Antonius van Padua Lepelstraat

Ons Parochiesecretariaat is geopend op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Telefoon: 0164-682525.

Zaterdag 11 september 19.00 uur: Eucharistieviering. In deze viering gedenken wij: Toos Bogers w.v. Han Bom; Johan van Ginderen; jrgt. Cornelia Ooms-Heijnen w.v. Marinus Ooms; Mieke en Geert Otte; Adrie Plasmans e.v. Mieke Otte; Janus en Lieske Geers-Otte; Voorganger: Past. S. Chazhoor, lector: F. Veraart, zang: Antonius van Padua koor. Dinsdag 14 september 19.00 uur: Eucharistieviering; Ter ere van de H. Antonius voor onze gezinnen.

Sint Martinuskerk Halsteren

Protestantse gemeente Halsteren/Nieuw-Vossemeer, Sint Martinuskerk Dorpsstraat 20 Halsteren.

Zondag 12 september 10.00 uur: Eredienst in de Sint Martinuskerk te Halsteren, Ds. Hans de Bie.

Emmauskerk, Noordgeest Bergen op Zoom


Emmauskerk, Korenberg 90 in Noordgeest te Bergen op Zoom: Wekelijkse diensten op zondag om 9.30 uur. Zie www.emmauskerk-boz.nl. Om 12.00 uur evangelische dienst GSKI.

Uw familiebericht in deze krant? Bel 0164-682286 of mail naar: info@minervepers.nl

Trouwring terecht

HALSTEREN - De trouwring die enkele weken geleden op zaterdag was gevonden nabij AH in Halsteren, is terecht bij de eigenaar.  
De eerlijke vindster plaatste een oproepje in deze krant en daar hebben best veel mensen op gereageerd. Aan de hand van de omschrijving en details van de trouwring is deze bij de juiste persoon terecht gekomen en die was erg dankbaar.

Meer berichten