Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Foto:

Kerkberichten Zuidwesthoek, Halsteren en Lepelstraat

Parochie de Bron


LET OP: in verband met de coronamaatregelen is het parochiekantoor te Hoogerheide voor het publiek gesloten. We zijn altijd telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0164-612521 (buiten kantoortijd wordt u doorgeschakeld). Er is een mondkapje verplicht bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk, u dient uw handen te ontsmetten bij binnenkomst, houd 1,5 meter afstand en er is geen samenzang mogelijk.

Parochiekernen Huijbergen, Ossendrecht, Hoogerheide, Woensdrecht en Putte. 

Parochiecentrum voor Hoogerheide en Woensdrecht: Raadhuisstraat 134, 4631 NJ Hoogerheide 0164-612521, locatiehoogerheide@kpnmail.nl. De kosten voor intenties bedragen € 11,00. Bankrekeningnummer IBAN NL44RABO 0122906411.
Telefonische bereikbaarheid parochie in geval van ziekte of overlijden: Wilt u een afspraak maken voor een ziekenbezoek of voor het ontvangen van de ziekencommunie, de ziekenzegen of het sacrament van de ziekenzalving, bel dan 06-15656260. Wilt u een overlijden melden of afspraken maken voor de uitvaartdienst in de kerk of een kerkelijk afscheid in het crematorium, bel dan 06-15656260 of mail naar uitvaart@samenkerk.nl. Aanmelden van een doop en opgeven van intenties in de parochie De Bron kan via de website: www.samenkerk.nl.
Intenties voor onlangs overleden parochianen: Marja Eggen e.v. John Goris uit Ossendrecht.

Kerk O.L. Vrouw Hemelvaart te Hoogerheide

Vrijdag 3 september om 09.30 uur: Woord- en communieviering, 1e vrijdag v.d. maand. Zaterdag 4 september om 19.00 uur: Woord- en communieviering; Voorganger: diaken Ryan Keetelaar; Koster: Ludo/Kees; Lectrice: Marie-Louise v. Hooydonk. Mededelingen: zaterdag 11 september om 19.00 uur: woord- en communieviering.

Sint Dionysiuskerk te Putte

Inleveren misintenties in Putte op het postadres: Antwerpsestraat 35, 4645 BB Putte. T: 0164-602491, E: locatieputte@kpnmail.nl of via de website www.samenkerk.nl.

Zaterdag 4 september om 17.00 uur: Woord- en communieviering; Voorganger: diaken Ryan Keetelaar; Kosters: Tonio de Candia en Tonnie Dingemans; Muzikale verzorging: Jean de Clippeleir. Intenties: Jo van Beeck-van Bruggen; t.e.v. OLV van Altijddurende bijstand. Mededelingen: zaterdag 11 september is er geen viering, de volgende viering is op zaterdag 18 september.

Kerk O.L.V. Hemelvaart te Huijbergen

Inleveren misintenties in Huijbergen in de brievenbus bij het Broederhuis, Boomstraat 7 te Huijbergen, bij het Parochiecentrum te Hoogerheide, Raadhuisstraat 134 of via de website www.samenkerk.nl.

Mededelingen: Zaterdag 4 september is er geen viering, de volgende viering is op zaterdag 11 september.

Sint Gertrudiskerk te Ossendrecht

Inleveren misintenties in Ossendrecht in de brievenbus van de pastorie, of via de website www.samenkerk.nl Parochiecentrum voor Ossendrecht: pastorie, Dorpsstraat 7, 4641 HV Ossendrecht. 

Mededelingen: Zondag 5 september is er geen viering, de volgende viering is op zondag 12 september

Boekenmarkt: Zondag 5 september houden wij in de kerk van Ossendrecht weer onze maandelijkse boekenmarkt van 14.00-17.00 uur. Uiteraard rekening houdend met de nu geldende Corona maatregelen. U bent van harte welkom om voor een spotprijsje enkele mooie boeken te bemachtigen.

De Berendrechtse Begankenis

De oudste processie van Nederland is de Begankenis van Ossendrecht naar Berendrecht. Deze bedevaart vindt al sinds 1745 plaats op het Feest van Maria Geboorte. Ze is enkel onderbroken door de beide Wereldoorlogen. De oorsprong van deze bedevaart ligt in een belofte van de bevolking van Ossendrecht. In 1745 brak in de omgeving de pest uit, een dodelijke ziekte waaraan velen bezweken. De bevolking van Ossendrecht trok naar Onze Lieve Vrouw van de Hagelberg te Berendrecht om Maria te vragen een einde te maken aan de epidemie. Het gebed werd verhoord. De Ossendrechtenaren en later velen uit de omgeving, beloofden jaarlijks terug te komen. Er is dit jaar geen processie naar Berendrecht.

U bent welkom op woensdag 8 september om 10.30 uur in de Gertrudiskerk te Ossendrecht om de eucharistie mee te vieren.

De voorgangers zijn vicaris Paul Verbeek en diaken Ryan Keetelaar.

Protestantse kerkgemeente Woensdrecht

Dorpsstraat 10, 4641 HN Ossendrecht. Tel. ds. W. Lolkema 0164 - 314466 en 06-17246410. Actuele informatie: www.pkgw.nl.

Zondag 5 september om 9.45 uur: Ds. W. Lolkema, Woensdrecht.

Christoffelparochie Quirinuskerk Halsteren

Sint Christoffel Parochie, Secretariaat H. Quirinuskerk, Halsteren, Lindenlaantje 13, 4661 JK Halsteren, tel: 0164-682310, open op donderdag van 9.00-12.00 uur, e-mail: quirinuskerk@sint-christoffel.nl.

Zondag 5 september 9.30 uur: Eucharistieviering; Voorganger: pastoor Hans de Kort. Intenties: Antonius Goossens en Rien de Krom. Donderdag 9 september 9.00 uur: Eucharistieviering; Voorganger: pastor Sebastian Chazhoor. Intenties: Overleden ouders De Keijzer-de Jong. Overleden: Rien de Krom; Nellie Slangen; Jo Nuijten-Roosenboom.

Pastoraal woord

In het weekend van 14/15 augustus hebben we in de 8 kerken van de St. Anna-en St. Christoffelparochie bekendgemaakt dat per 1 september aanstaande de aanvangstijd van de viering op zondag in de Gummaruskerk verzet wordt van 09.30 uur naar 11.00 uur. De belangrijkste reden voor deze verandering is dat we dan van 4 vieringen rond 9.30 uur in onze beide parochies teruggaan naar 3 vieringen. Hierdoor kunnen we het liturgisch rooster veel makkelijker met voorgangers invullen. We beseffen dat dit voor de vaste kerkgangers op zondag in de Gummaruskerk een grote verandering is. Voor sommigen zal het moelijker worden naar de kerk te komen. Anderen zullen blij zijn, vooral in de winter, dat ze wat later naar de kerk kunnen gaan. In de Gummaruskerk blijft ook altijd nog de mogelijkheid om op zaterdagavond om 17.00 uur naar de kerk te gaan. Deze viering wordt via de SLOS tv en via de livestream uitgezonden. We hopen dat u als parochianen deze verandering kunt begrijpen en dat u naar 1 van de vieringen in onze kerken komt of blijft komen.

pastoor Hans de Kort

Heilige Antonius van Padua Lepelstraat

Ons Parochiesecretariaat is geopend op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Telefoon: 0164-682525.

Zaterdag 4 september 19.00 uur: Eucharistieviering; In deze viering wordt ons gebed gevraagd voor: Toos Bogers w.v. Han Bom. Voorganger: Past. H. de Kort. Dinsdag 7 september 19.00 uur: Eucharisieviering; Ter ere van de H. Antonius voor onze gezinnen; Voorganger: Past. S. Chazhoor.

Sint Martinuskerk Halsteren

Protestantse gemeente Halsteren/Nieuw-Vossemeer, Sint Martinuskerk Dorpsstraat 20 Halsteren.
Zondag 5 september 10.00 uur: Eredienst in de Sint Martinuskerk te Halsteren, Ds. Henk van het Maalpad.

Emmauskerk, Noordgeest Bergen op Zoom


Emmauskerk, Korenberg 90 in Noordgeest te Bergen op Zoom: Wekelijkse diensten op zondag om 9.30 uur. Zie www.emmauskerk-boz.nl. Om 12.00 uur evangelische dienst GSKI.

Uw familiebericht in deze krant? Bel 0164-682286 of mail naar: info@minervepers.nl

Meer berichten