Logo halsterse-zuidwestkrant.nl

Kerkberichten Zuidwesthoek, Halsteren en Lepelstraat

Parochie de Bron


LET OP: in verband met de coronamaatregelen is het parochiekantoor te Hoogerheide voor het publiek gesloten. We zijn altijd telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0164-612521 (buiten kantoortijd wordt u doorgeschakeld). Er is een mondkapje verplicht bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk, u dient u handen te ontsmetten bij binnenkomst en er is geen samenzang mogelijk.

Parochiekernen Huijbergen, Ossendrecht, Hoogerheide, Woensdrecht en Putte.

Parochiecentrum voor Hoogerheide en Woensdrecht: Raadhuisstraat 134, 4631 NJ Hoogerheide 0164-612521, locatiehoogerheide@kpnmail.nl. De kosten voor intenties bedragen € 11,00. Bankrekeningnummer IBAN NL44RABO 0122906411.
Telefonische bereikbaarheid parochie in geval van ziekte of overlijden: Wilt u een afspraak maken voor een ziekenbezoek of voor het ontvangen van de ziekencommunie, de ziekenzegen of het sacrament van de ziekenzalving, bel dan 06-15656260. Wilt u een overlijden melden of afspraken maken voor de uitvaartdienst in de kerk of een kerkelijk afscheid in het crematorium, bel dan 06-15656260 of mail naar uitvaart@samenkerk.nl.

Voor het aanmelden van een doop en opgeven van intenties in de parochie De Bron via de website: www.samenkerk.nl.
Intenties voor onlangs overleden parochianen: In Hoogerheide: Anna Pals w.v. Piet Meesters. In Putte: Jo van Bruggen w.v. Josephus van Beeck. In Ossendrecht: Fonne Jansen w.v. Maria Jansen; Rinus van Tilburg e.v. Maria van der Venne; Net de Dooij w.v. Franciscus Hendrickx.

Kerk O.L. Vrouw Hemelvaart te Hoogerheide

Zaterdag 26 juni om 19.00 uur: Woord- en communieviering; Voorganger: diaken Ryan Keetelaar; Koster: Ludo/Kees; Lectrice: Marie-Louise van Hooydonk; Muzikale verzorging: organiste Lisette van Mechelen. Intenties: Mw. Becht e.v. J. Adriaansen v.w. verj.. Mededelingen: vrijdag 2 juli, 1e vrijdag v.d. maand om 09.30 uur: woord- en communieviering, zaterdag 3 juli om 19.00 uur: woord- en communieviering; zondag 4 juli om 09.30 en 11.30 uur Eerste Communievieringen.

Sint Dionysiuskerk te Putte

Inleveren misintenties in Putte op het postadres: Antwerpsestraat 35, 4645 BB Putte. T: 0164-602491, E: locatieputte@kpnmail.nl of via de website www.samenkerk.nl.

Mededelingen: zaterdag 26 juni is er geen viering, de volgende viering is op zaterdag 3 juli om 17.00 uur.

Kerk O.L.V. Hemelvaart te Huijbergen

Inleveren misintenties in Huijbergen in de brievenbus bij het Broederhuis, Boomstraat 7 te Huijbergen, of via de website www.samenkerk.nl.

Zaterdag 26 juni om 17.00 uur: Woord- en communieviering; Voorganger: diaken Ryan Keetelaar; Lector: Itha Buijsse; Muzikale verzorging: organiste Lisette van Mechelen en cantor Gerda Sanders. Intenties: Pieta Claessens-v. Mechelen v.w. jrgt.; Elisabeth v. Mechelen v.w. jrgt.; Frans Claessens v.w. jrgt.; Piet van Agtmaal v.w. jrgt.. Mededelingen: zaterdag 10 juli om 17.00 uur: woord- en communieviering.

Sint Gertrudiskerk te Ossendrecht

Inleveren misintenties in Ossendrecht in de brievenbus van de pastorie, of via de website www.samenkerk.nl Parochiecentrum voor Ossendrecht: pastorie, Dorpsstraat 7, 4641 HV Ossendrecht. Openingstijd: donderdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Zondag 27 juni om 11.00 uur: Woord- en communieviering; Voorganger: diaken Ryan Keetelaar; Koster: Lenny van der Poel; Lectrice: Marianne Matheeusens; Misdienaar: Dominic Klumpers; Muzikale verzorging: organist Lisette van Mechelen en voorzangers koor Ossendrecht. Intenties: Sidon van Elzakker-Simons; Leopold v.d. Eijnden. Mededelingen: zondag 4 juli om 13.30 uur: Eerste Communieviering; donderdag 8 juli om 19.00 uur: Adolphine en gezellinnen Ossendrecht.

Protestantse kerkgemeente Woensdrecht

Dorpsstraat 10, 4641 HN Ossendrecht. Tel. ds. W. Lolkema 0164 - 314466 en 06 -17246410. Website, www.pkgw.nl.

Elke week op woensdag Open Kerk, van 14.00 tot 16.00 uur. Zondag 27 juni 9.45 uur: ds. M. Schippers, Antwerpen.

Christoffelparochie Quirinuskerk Halsteren

Sint Christoffel Parochie, Secretariaat H. Quirinuskerk, Halsteren, Lindenlaantje 13, 4661 JK Halsteren, tel: 0164-682310. E-mail: quirinuskerk@sint-christoffel.nl..

Zaterdag 26 juni 10.30 uur en 13.00 uur: Eerste Heilige Communie; Voorgangers: Pastor Sebastian Chazhoor en pastor Lenie Robijn. Zondag 27 juni 09.30 uur en donderdag 1 juli 9.00 uur: Eucharistieviering. Intentie: jaargetijde Antonius Goossens; Eucharistieviering, Voorganger: pastor Sebastian Chazhoor. Misintenties: In dankbare herinnering Corrie en Willy Verswijveren-van Loon; alle overleden leden van de KBO. Overleden: Richard Akkermans. Gelieve voor de dienst te reserveren: 0164-682310.

Pastoraal woord

Afgelopen zondag vierden we Vaderdag, een speciale dag om aandacht te geven aan vaders. Vader zijn - het is geen taak die je op je neemt. Het is een roeping die God aan iemand toevertrouwt. Geroepen zijn om je leven te delen met je kinderen. Je wordt er niet om geridderd, hoewel het van onschatbare betekenis is. Het is een zegen om vader te mogen zijn. Vanuit de bijbel worden talrijke voorbeelden aangedragen van hoe een vader dient te zijn. Josef, echtgenoot van Maria, pleegvader van Jezus, was een uitstekend voorbeeld van een goede vader. Hij luisterde naar Gods woord en deed alles wat van hem werd gevraagd. Hij was een man naar Gods hart. Vanwege de Vaderdag wil ik onderstaande zegenbede aanreiken aan alle vaders, jong en oud.

“De Heer zal voor jullie zijn, om jullie de rechte weg te wijzen. De Heer zal naast jullie zijn, om jullie in zijn armen te sluiten, om met jullie op weg te gaan. De Heer zal achter jullie zijn, om jullie te behoeden voor het kwaad. De Heer zal onder jullie zijn, om jullie op te vangen wanneer je valt. De Heer zal in jullie zijn, om jullie te inspireren en te begeesteren, om jullie goede woorden in de mond te leggen. De Heer zal rondom jullie zijn, zodat jullie nooit alleen zijn. De Heer zal boven jullie zijn, om jullie te zegenen. Zo zegene de goede God, alle vaders, vandaag, morgen en tot in eeuwigheid. Amen.” Een gezegend Vaderdag!

Sebastian Chazhoor pr.

Heilige Antonius van Padua Lepelstraat

Ons Parochiesecretariaat is geopend op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Telefoon: 0164-682525.

Zaterdag 26 juni 19.00 uur: Eucharistieviering: In deze viering wordt ons gebed gevraagd voor: Jan van Meel e.v. Riet Mertens; Opa en Oma Bogers-Maas; o.o. Kommers-Schrauwen; Ella Schoonen; Peet van Akkeren w.v. Mariëtte van Akkeren-Jacobs; Cor van Osta-Laanen; o.echtp. Looyen-van Osta; o.o. de Blaay-van Loon en zoon Jan; jrgt. Jo Mertens. Voorganger: Past. H. de Kort, lector: H. Wouts. Dinsdag 29 juni 19.00 uur: Euch.: Ter ere van de H. Antonius voor onze gezinnen. Mededeling: De Passiespelen in Tegelen gaan dit jaar door. Er zijn vanuit de Sint Christoffelparochie plannen om bij voldoende belangstelling op 5 september een busreis naar Tegelen te organiseren. Degenen die belangstelling hebben worden verzocht contact op te nemen met Cor Snepvangers, tel.: 06-22908125 of Anneke Heijdra, tel.: 0166-672395. U dient zich vóór 1 augustus aan te melden.

Sint Martinuskerk Halsteren

Protestantse gemeente Halsteren/Nieuw-Vossemeer, Sint Martinuskerk Dorpsstraat 20 Halsteren.

Zondag 27 juni 10.00 uur: Eredienst in de Sint Martinuskerk; Ds. Ina Koeman.

Emmauskerk, Noordgeest Bergen op Zoom


Emmauskerk, Korenberg 90 in Noordgeest te Bergen op Zoom: Wekelijkse diensten op zondag om 9.30 uur. Zie www.emmauskerk-boz.nl. Om 12.00 uur evangelische dienst GSKI.

Meer berichten