Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
<p>Wethouders gemeente Bergen op Zoom.</p>

Wethouders gemeente Bergen op Zoom.

(Foto: )

Besluiten van college b en w

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM -
Aangepaste beleidsregels TONK


Vanwege de gevolgen van de coronamaatregelen zijn er huishoudens die te maken hebben met een terugval in inkomsten. Hierdoor kunnen er problemen ontstaan met de betaling van noodzakelijke kosten, waaronder woonlasten. Om deze huishoudens tegemoet te komen is er landelijk een regeling opgezet, de regeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK). Door verandering van de situatie wil men enkele voorwaarden om in aanmerking te komen voor TONK versoepelen. Het college van de gemeente Bergen op Zoom heeft besloten de eerder vastgestelde beleidsregels TONK in te trekken en in te stemmen met de nieuwe Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten.        

Samenwerking Grip op Kwetsbaarheid

De gemeente Bergen op Zoom gaat opnieuw een samenwerking aan om samen met partijen in de gezondheidszorg en het sociale domein te werken aan ‘Grip op Kwetsbaarheid’. Het doel is om kwetsbaarheid bij burgers vroegtijdig te signaleren en preventief daarop in te spelen. Dit om de kwaliteit van leven te verhogen en (zwaardere) zorg en hulp te voorkomen.

Ontwerpbegrotingen 2022 en jaarrekeningen 2020 Verbonden partijen Het college heeft de ontwerpbegrotingen van de verbonden partijen, waaraan de gemeente deelneemt, voor zienswijzen aan de gemeenteraad voorgelegd. De door de gemeenteraad vastgestelde zienswijzen zullen aan de besturen van deze verbonden partijen worden toegezonden. Deze verbonden partijen dienen vervolgens met deze zienswijzen rekening te        

houden wanneer zij een definitief besluit nemen over hun begroting.

Meer berichten