Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
<p>Nieuwbouw in Halsteren..</p>

Nieuwbouw in Halsteren..

(Foto: Bep Tielemans)

Woningbouw in Noord-Brabant

REGIO - Noord-Brabant wacht nog een flinke woningbouwopgave. De meest recente bevolkings- en woningbehoefteprognose laat zien, dat hierbij een sterk accent ligt op de komende 10 tot 15 jaar.Een groot deel van de voorraadgroei, bijna 160.000 woningen, ofwel driekwart van de opgave tot 2050 (220.000), zal voor 2035 moeten worden gerealiseerd. En zo’n 120.000 woningen al voor 2030! Het accent ligt dus op de eerstkomende jaren, met een groei van (gemiddeld) zo’n 12.000 woningen per jaar. In de regio West-Brabant-West wordt tweemaal per jaar de gemeentelijke woningbouwplanning en -programmering met elkaar gedeeld, besproken en afgestemd. Daarnaast worden jaarlijks, via een regionale aanpak, de mogelijkheden ten aanzien binnen het bestaand stedelijk gebied in beeld gebracht en werk gemaakt van de huisvesting van arbeidsmigranten. Ook spelen nieuwe woonvormen, zelfbouw, en informatie-uitwisseling over toekomstbestendige huizen.

Meer berichten