Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
<p>Piet Groffen toont oude foto&#39;s van Excelsior.</p>

Piet Groffen toont oude foto's van Excelsior.

(Foto: Bep Tielemans)

Kruisboogvereniging Excelsior bestaat 100 jaar

HALSTEREN - Kruisboogvereniging Excelsior staat op 21 april aanstaande al een eeuw voor ontspanning volgens Brabantse gemoedelijkheid. In het voorjaar van 1921 werd in café Excelsior aan de Buurtweg in Halsteren besloten om een kruisboogvereniging op te richten. De oprichter was Jan van Elzakker, de uitbater van het café. De vereniging kreeg dan ook de naam van het café “Excelsior” en startte met 23 leden.


In april van dat jaar werden de schietbanen geopend met de eerste wedstrijd. Het toenmalig zestal werd gevormd door zes zonen van Jan van Elzakker. Excelsior was destijds de zesde vereniging in Halsteren. Er waren verenigingen op de Oude Molen, bij café Willem 3, bij de Sint Antoniusmolen en nog een aan de Melanen. Van al die verenigingen is alleen Excelsior nog over.
In de eerste jaren werd er alleen geschoten op eigen banen en tegen verenigingen uit Halsteren. Tijdens de bezetting in de oorlogsjaren mocht er niet geschoten worden, maar na de bevrijding pakte Excelsior de draad weer op. Er werd een kring opgericht met verenigingen uit andere dorpen, zoals Dinteloord, Steenbergen en De Heen. Om daar te gaan schieten ging men met de boog in de hand per BBA bus, iets wat tegenwoordig onwaarschijnlijk lijkt. De bogen werden door de leden zelf gemaakt. In de loop der jaren werd het materiaal beter en ging ook de zuiverheid omhoog. Destijds was er elke eerste zondag van de maand een vergadering en wie niet aanwezig was kreeg een boete van een dubbeltje. Ook bij de oprichting van de Nederlandse Kruisboogbond was de Halsterse vereniging betrokken. Meerdere keren is door Excelsior het Nederlands Kampioenschap kruisboogschieten op de 20 meter afstand georganiseerd. Er werden ook goede resultaten op deze kampioenschappen geboekt. Zowel individueel, als met een zestal en later met het viertal. In 2002 organiseerde Excelsior voor het laatst een NK in Halsteren.

Een groot succes was het NK op 23 augustus 1968 met 360 deelnemers, voor het laatst bij de thuishaven. In 1969 moest de vereniging verhuizen in verband met nieuwbouw aan de Buurtweg. Na veel zoeken werden de schutters vriendelijk ontvangen bij Café Molenzicht aan de Halsterseweg. Daar groeide Excelsior uit tot één van de grootste kruisboogverenigingen van het land, met in de topjaren 45 leden. De laatste tijd is echter bij de vergrijzende club het ledental teruggelopen tot 14, waaronder wel enkele jongere leden. Er werden tal van successen geboekt, met name door schutter Henk Langenberg in de zestiger jaren. Die kwam zelfs uit op het EK in Frankrijk.

De kastelein van Café Molenzicht, een kleinzoon van de oprichter van de vereniging, heeft in 2014 de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en besloot het café dat jaar te sluiten. In hun zoektocht naar een nieuwe locatie zijn leden in contact gekomen met René en Diana Rens van Café Tivoli. Hier werd Excelsior hartelijk ontvangen en kon de vereniging achter de horecazaak aan Dorpsstraat 84 nieuwe schietbanen aanleggen. Op deze locatie hopen de leden nog lang hun geliefde sport te beoefenen. Belangstellenden zijn altijd welkom om op zaterdagochtend zelf een schot te wagen. Graag vooraf even bellen naar Piet Groffen: 06-38387684.

Meer berichten