Logo halsterse-zuidwestkrant.nl

Kerkberichten Zuidwesthoek, Halsteren en Lepelstraat

Parochie de Bron


LET OP: in verband met de coronamaatregelen is het parochiekantoor te Hoogerheide voor het publiek gesloten. We zijn altijd telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0164-612521 (buiten kantoortijd wordt u doorgeschakeld).

Het is verplicht om te reserveren voor de viering, dit kan op donderdag en vrijdag telefonisch bij Ad Schouw op telefoonnummer 06-30 335 317., er is een mondkapje verplicht bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk, u dient uw handen te ontsmetten bij binnenkomst en er is geen samenzang mogelijk.

Parochiekernen Huijbergen, Ossendrecht, Hoogerheide, Woensdrecht en Putte.

Parochiecentrum voor Hoogerheide en Woensdrecht: Raadhuisstraat 134, 4631 NJ Hoogerheide 0164-612521, locatiehoogerheide@kpnmail.nl. De kosten voor intenties bedragen € 11,00. Bankrekeningnummer IBAN NL44RABO 0122906411. Parochiecoördinator Ad Schouw, tel. 06-30335317. Telefonische bereikbaarheid parochie in geval van ziekte of overlijden: Wilt u een afspraak maken voor een ziekenbezoek of voor het ontvangen van de ziekencommunie, de ziekenzegen of het sacrament van de ziekenzalving, bel dan tel. 06-15656260. Telefonische bereikbaarheid parochie in geval van ziekte of overlijden: Wilt u een afspraak maken voor een ziekenbezoek of voor het ontvangen van de ziekencommunie, de ziekenzegen of het sacrament van de ziekenzalving, bel dan tel.nr.0615656260. Wilt u een overlijden melden of afspraken maken voor de uitvaartdienst in de kerk of een kerkelijk afscheid in het crematorium, bel dan tel.nr.0615656260 of mail naar uitvaart@samenkerk.nl Voor het aanmelden van een doop en opgeven van intenties in de parochie De Bron via de website: www.samenkerk.nl Intenties voor onlangs overleden parochianen: In Hoogerheide: Petronella de Moor weduwe van Dominicus Adriaansen. In Ossendrecht: Cor Disco echtgenote van Frans Musters. In Putte: Corrie van Agtmaal w.v. Louis Guns.

Kerk O.L. Vrouw Hemelvaart te Hoogerheide

Vrijdag 5 maart 09.30 uur: Woord- en communieviering, 1e vrijdag van de maand; Voorganger: diaken Ryan Keetelaar. Zondag 7 maart 09.00 uur: Woord- en communieviering; Voorganger: diaken Ryan Keetelaar; Koster: Ludo/Kees; Lectrice: Rieky Oerlemans; Muzikale verzorging: Organist Theo Slangen en Cantor Gerda Sanders. Intenties: voor alle zieken en overleden parochianen. Mededelingen: zondag 14 maart om 09.00 uur een Eucharistieviering.

Sint Dionysiuskerk te Putte

Inleveren misintenties in Putte op het postadres: Antwerpsestraat 35, 4645 BB Putte. T: 0164-602491, E: locatieputte@kpnmail.nl of via de website www.samenkerk.nl. Zaterdag 6 maart 17.00 uur: Woord- en communieviering; Voorganger: diaken Ryan Keetelaar; Kosters: Tonio de Candia en Tonnie Dingemans; Lectrice: Rita van Gaal; Muzikale verzorging: geen. Intenties: verjaardag zuster Will, t.e.v. OLV van Altijddurende bijstand. Mededelingen: zaterdag 13 maart is er geen viering.

Kerk O.L.V. Hemelvaart te Huijbergen

Inleveren misintenties in Huijbergen in de brievenbus bij het Broederhuis, Boomstraat 7 te Huijbergen, of via de website www.samenkerk.nl. Zaterdag 27 februari 17.00 uur: Eucharistieviering; Voorganger: pastoor Frans Verheije; Lector: Ad Voermans; Muzikale verzorging: organiste Lisette van Mechelen en cantor Gerda Sanders. Intenties: voor alle zieken en overleden parochianen. Mededelingen: zaterdag 6 maart is er geen viering, de volgende viering is op zaterdag 13 maart.

Sint Gertrudiskerk te Ossendrecht

Inleveren misintenties in Ossendrecht in de brievenbus van de pastorie, of via de website www.samenkerk.nl Parochiecentrum voor Ossendrecht: pastorie, Dorpsstraat 7, 4641 HV Ossendrecht. Openingstijd: donderdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur. Mededelingen: zondag 7 maart is er geen viering, de volgende viering is op zondag 14 maart.

Protestantse kerkgemeente Woensdrecht

Dorpsstraat 10, 4641 HN Ossendrecht. Tel. ds. W. Lolkema 0164 - 314466 en 06 -17246410, www.pkgw.nl. De kerkdiensten van 14, 21 en 28 maart vinden plaats zonder bezoekers en zijn te volgen via Kerkdienst Gemist of Facebook. De overige diensten gaan niet door, maar de Protestantse Gemeente Woensdrecht voegt zich dan bij andere kerken inzake onlinediensten. Voor actuele informatie kunt u onze website raadplegen: www.pkgw.nl

Zondag 7 maart 9.45 uur: Geen dienst in Ossendrecht.

Christoffelparochie Quirinuskerk Halsteren

Sint Christoffel Parochie, Secretariaat H. Quirinuskerk, Halsteren, Lindenlaantje 13, 4661 JK Halsteren, tel: 0164-682310. E-mail: quirinuskerk@sint-christoffel.nl. Het secretariaat van de parochiekern Halsteren is open op donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Gelieve te reserveren voor de dienst via tel. 682310 of de website Christoffel Halsteren. Pastoor Hans de Kort, pastor Sebastian Chazhoor, pastor Lenie Robijn zijn bereikbaar via telefoonnummer: (0164) 682310. In dringende gevallen is de pastoor te bereiken via: 06-12866859. Zondag 7 maart 09.30 uur: Eucharistieviering, Familieviering; Voorganger: pastoor Hans De Kort en pastoraal werker Lenie Robijn. Misintenties: Ria Nuijten-Demmers; Joke de Boeck; Nellie van de Watering-Boogaart; Zus van der Wegen-Ooms; jgt. Cees van Leengoed; jgt. Jacobus van Kaam. Overleden: Riet van Geel-van Meer; Joan Bakx; Mevr. Van Tillo-Nefs; Mientje De Jong-Oerlemans; Frits van Dijk. Donderdag 11 maart 9.00 uur: Eucharistieviering: voorganger pastoor Hans de Kort. Gelieve voor de dienst te reserveren: 0164-682310.


Een wereld van verschil

De eerste zondag in de veertigdagentijd begint met het verhaal van Jezus’ verblijf in de woestijn. Plaatsen en getallen hebben in de Bijbel vaak een bijzondere betekenis. De woestijn is een plaats om jezelf te leren kennen. Het is een tijd om tot bezinning te komen, van bewust worden waar je daadwerkelijk voor staat en wat je met je leven wilt doen. Het getal veertig heeft betrekking op voorbereiding en verwachting, maar ook op vasten en boetedoening. De vraag is echter: hoe kunnen we deze tijd op een inspirerende manier beleven nu er zoveel om ons heen gebeurt? Veel mensen voelen zich gedeprimeerd en/of eenzaam. Dat geldt niet alleen voor ouderen, maar ook onze jongeren hebben hier last van. Vorige week zag ik een filmpje van een middelbare scholiere die eenzaam op haar kamer de lessen volgde. Het was een mooie kamer met veel roze, maar wat een contrast. Die roze droom was gevuld met eenzaamheid en een worsteling om telkens opnieuw inspiratie tevoorschijn te halen om toch die lessen maar te volgen. Na veertig dagen kwam een eind aan de beproeving van Jezus en stond Hij op als een man die zijn geloof, zijn hoop en liefde voor God en mensen niet verloren was. Laten we hopen en bidden dat wij aan het einde van deze periode ook dat verschil mogen maken.
Lenie Robijn, Pastoraal werkster.

Christoffelparochie Antonius van Padua Lepelstraat

Ons Parochiesecretariaat is geopend op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Telefoon: 0164-682525. Zaterdag 6 maart 19.00 uur: Eucharistieviering: In deze dienst gedenken wij: o.o. Johannes van Tillo en Geertruida de Krom; Jaan van Tillo e.v. Rinus Nijssen; o.o. van Meer-Roosendaal; Net van Loon w.v. Louis de Blaaij; Arjaan de Blaaij; Voorganger: Past. B. van Schaik, lector: H. Wouts. Dinsdag 9 maart 19.00 uur: Eucharistieviering: Ter ere van de H. Antonius voor onze gezinnen. Mededelingen: Deze eerste zaterdag van de maand vindt de Caritascollecte plaats en wordt het bloemetje van de maand uitgereikt. Graag voor iedere dienst reserveren tel.: 0164-682575.

Sint Martinuskerk Halsteren

Protestantse gemeente Halsteren/Nieuw-Vossemeer, Sint Martinuskerk Dorpsstraat 20 Halsteren. Zondag 7 maart 10.00 uur: Eredienst in de Sint Martinuskerk; Ds. Henk van het Maalpad

Emmauskerk, Noordgeest Bergen op Zoom


Emmauskerk, Korenberg 90 in Noordgeest te Bergen op Zoom: Wekelijkse diensten op zondag om 9.30 en 16.00 uur. Om 12.00 uur evangelische dienst van de GSKI.

Meer berichten