Afbeelding

Kerkberichten Zuidwesthoek, Halsteren en Lepelstraat

Algemeen

Parochie de Bron

LET OP: in verband met de coronamaatregelen is het parochiekantoor te Hoogerheide voor het publiek gesloten. We zijn altijd telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0164-612521 (buiten kantoortijd wordt u doorgeschakeld).

Het is verplicht om te reserveren voor de viering, dit kan op donderdag en vrijdag telefonisch bij Ad Schouw op telefoonnummer 06-30 335 317., er is een mondkapje verplicht bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk, u dient uw handen te ontsmetten bij binnenkomst en er is geen samenzang mogelijk.

Parochiekernen Huijbergen, Ossendrecht, Hoogerheide, Woensdrecht en Putte.

Parochiecentrum voor Hoogerheide en Woensdrecht: Raadhuisstraat 134, 4631 NJ Hoogerheide 0164-612521, locatiehoogerheide@kpnmail.nl. De kosten voor intenties bedragen € 11,00. Bankrekeningnummer IBAN NL44RABO 0122906411.

Parochiecoördinator Ad Schouw, tel. 06-30335317. Telefonische bereikbaarheid parochie in geval van ziekte of overlijden: Wilt u een afspraak maken voor een ziekenbezoek of voor het ontvangen van de ziekencommunie, de ziekenzegen of het sacrament van de ziekenzalving, bel dan tel. 06-15656260.

Wilt u een overlijden melden of afspraken maken voor de uitvaartdienst in de kerk of een kerkelijk afscheid in het crematorium, bel dan tel. 06-15656260 of mail naar: uitvaart@samenkerk.nl. Voor het aanmelden van een doop en opgeven van intenties in de parochie De Bron via de website: www.samenkerk.nl

Intenties voor onlangs overleden parochianen: In Hoogerheide: Petrus de Backer e.v. Marie van Hoof; Martin Augustijn e.v. Ad Govaarts. In Ossendrecht: Jan van Bergen w.v. Johanna Aerts; Cor Snepvangers w.v. Frans Stuijts; Mina Bogers w.v. Corrie van de Bergh. In Putte: Corrie van Agtmaal w.v. Louis Guns.

Kerk O.L. Vrouw Hemelvaart te Hoogerheide

Zondag 21 februari 09.00 uur: Woord- en communieviering; Voorganger: diaken Ryan Keetelaar; Koster: Ludo/Kees; Lectrice: Petra van Pul; Muzikale verzorging: geen. Intenties: Alfons v. Tilburg v.w. verj. Mededelingen: Zondag 28 februari om 09.00 uur: Eucharistieviering.

Sint Dionysiuskerk te Putte

Inleveren misintenties in Putte op het postadres: Antwerpsestraat 35, 4645 BB Putte. T: 0164-602491, E: locatieputte@kpnmail.nl of via de website www.samenkerk.nl

Zaterdag 20 februari 17.00 uur: Woord- en communieviering; Voorganger: diaken Ryan Keetelaar; Kosters: Tonio de Candia en Tonnie Dingemans; Lectrice: Anne-Marie Hendrickx; Muzikale verzorging: geen. Intenties: Jeanne van Dijke-de Smet v.w. jrgt., t.e.v. OLV van Altijddurende Bijstand. Mededelingen: Zondag 27 februari is er geen viering;

Kerk O.L.V. Hemelvaart te Huijbergen

Inleveren misintenties in Huijbergen in de brievenbus bij het Broederhuis, Boomstraat 7 te Huijbergen, of via de website www.samenkerk.nl.

Mededelingen: Zaterdag 20 februari is er geen viering, de volgende viering is op zaterdag 27 februari.

Sint Gertrudiskerk te Ossendrecht

Inleveren misintenties in Ossendrecht in de brievenbus van de pastorie, of via de website www.samenkerk.nl

Parochiecentrum voor Ossendrecht: pastorie, Dorpsstraat 7, 4641 HV Ossendrecht. Openingstijd: donderdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Zondag 21 februari 11.00 uur: Eucharistieviering; Voorganger: pastoor Frans Verheije; Muzikale verzorging: geen; Koster: Lenny van der Poel; Lectrice: Lia Drijdijk; Misdienaars: Luca en Petar Loncar. Intenties: Voor alle zieken en overleden parochianen. Mededelingen: Zondag 28 februari is er een woord- en communieviering.

Protestantse kerkgemeente Woensdrecht

Dorpsstraat 10, 4641 HN Ossendrecht. Telefoon: 0164-672991, www.pkgw.nl.
De kerkdiensten van zondag 21 februari 9.45 uur, Ds. W. Lolkema, Woensdrecht, en 28 februari vinden plaats zonder bezoekers en zijn te volgen via Kerkdienst Gemist of Facebook. De overige diensten gaan niet door. Wanneer de lockdown stopt, dan gaan de diensten weer door.

Christoffelparochie Quirinuskerk Halsteren

Sint Christoffel Parochie, Secretariaat H. Quirinuskerk, Halsteren, Lindenlaantje 13, 4661 JK Halsteren, tel: 0164-682310. E-mail: quirinuskerk@sint-christoffel.nl. Het secretariaat van de parochiekern Halsteren is open op donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Gelieve te reserveren voor de dienst via tel. 682310 of de website Christoffel Halsteren. Pastoor Hans de Kort, pastor Sebastian Chazhoor, pastor Lenie Robijn zijn bereikbaar via telefoonnummer: (0164) 682310. In dringende gevallen is de pastoor te bereiken via: 06-12866859.

Zondag 21 februari 09.30 uur: Eucharistieviering; Voorganger: pastoor Hans De Kort. Misintenties: Nellie van de Watering-Boogaart; Zus van der Wegen-Ooms; Corrie Verswijveren-Van Loon en moeder Coba Van Loon-Franken; Overleden fam. Luijks-Adriaansen; Joan la Porte en Annie Karelse-Timmermans. Overleden: Riet van Geel-van Meer; Joan Bakx; Mevr. Van Tillo-Nefs; Mientje De Jong-Oerlemans en Frits van Dijk. Donderdag 25 februari 09.00 uur: Eucharistieviering: voorganger pastor Sebastian Chazhoor. Gelieve voor de dienst te reserveren: 0164-682310.

Christoffelparochie Antonius van Padua Lepelstraat

Ons Parochiesecretariaat is geopend op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Telefoon: 0164-682525.

Zaterdag 20 februari 19.00 uur: Eucharistieviering. Uw gebed wordt gevraagd voor: Corrie Wetzer-Tak; Net van Loon w.v. Louis de Blaaij; Arjaan de Blaaij. In deze viering gedenken wij: jrgt. Christ van Schilt e.v. Riet de Groot en dochter Rina; Joop van Gorkum w.v. Toos de Bruijn; Anna Geers w.v. Cornelis Luijkx; Sjan Foppele-Bakx; Cor van Osta- Laanen; o.echtp. Dekkers-Koolen. Voorganger: Past. H. de Kort, lector:
M. de Ruiter, zang: enkele leden van het Antoniuskoor. Dinsdag 23 februari 19.00 uur: Eucharistieviering: Ter ere van de H. Antonius voor onze gezinnen. Mededeling: Gelieve voor iedere dienst te reserveren, telefoon: 0164-682575.

Sint Martinuskerk Halsteren

Protestantse gemeente Halsteren/Nieuw-Vossemeer, Sint Martinuskerk Dorpsstraat 20 Halsteren. Zondag 21 februari 10.00 uur: Eredienst in de Sint Martinuskerk; Ds. Hans de Bie.

Emmauskerk, Noordgeest Bergen op Zoom


Emmauskerk, Korenberg 90 in Noordgeest te Bergen op Zoom: Wekelijkse diensten op zondag om 9.30 en 16.00 uur. Om 12.00 uur evangelische dienst van de GSKI.