Woensdrecht steeds digitaler | halsterse-zuidwestkrant – Het nieuws uit Halsteren en de Zuidwesthoek
Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Foto:

Woensdrecht steeds digitaler

HOOGERHEIDE – Vanwege de coronamaatregelen is het Woensdrechtse gemeentehuis alleen nog op afspraak te bezoeken. Mede daardoor wordt de digitale dienstverlening steeds verder uitgebreid en ook steeds meer gebruikt.


Naamgebruik wijzigen, een afschrift van een akte burgerlijke stand aanvragen, een uittreksel uit de Basisregistratie Personen verkrijgen, een Saverpas aanvragen, een verhuizing doorgeven, een geboorte aangeven, een overlijden melden: het gebeurde in 2020 veel vaker digitaal dan in de jaren ervoor, concludeert burgemeester Steven Adriaansen. In 2020 werden allerlei processen digitaal toegankelijk gemaakt en dat gaat in 2021 door.

Vorig jaar gedigitaliseerde processen:

- melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap

75% van de aanstaande partners regelt de ondertrouw sindsdien digitaal

- aanvraag Saverpas: 120 keer werd er in 2020 online een nieuwe pas aangevraagd na beschadiging of verlies om gebruik te kunnen maken van de afvalinzamelingsdiensten van Saver. Deze service gaat overigens t.z.t. over naar een online Saveromgeving.

- principeverzoek omgevingsvergunning (voorheen: vooroverleg): mensen met bouwplannen komen niet voor verrassingen te staan als ze vóór het indienen van de aanvraag eerst een overleg plannen met de gemeente 85% maakte gebruik van de digitale weg (totaal in 2020: 78 keer aangevraagd)

- aanvraag Stimuleringslening duurzaamheid: deze gunstige lening is digitaal aan te vragen door inwoners die hun eigen woning willen aanpassen en verbeteren op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en levensloopbestendigheid. 14 aanvragen kwamen binnen via de digitale weg (36%).

- geboorteaangifte: de digitale weg werd gevonden voor de geboorteaangifte van baby’s die in Woensdrecht ter wereld kwamen

Ook in 2021 gaat de gemeente door met het uitbreiden van de digitale dienstverlening. Zo is vanaf 1 februari het proces voor de aanvraag, verlenging of vervanging van de gehandicaptenparkeerkaart gedigitaliseerd. Adriaansen: "Dit is weliswaar niet voor een heel brede doelgroep maar het levert een behoorlijk stuk gemak op voor de mensen die ermee te maken hebben. Voordat iemand een gehandicaptenparkeerkaart in handen had, was die persoon al drie keer bij het gemeentehuis geweest. Door het proces anders in te richten, kan dat nu geheel digitaal. Zelfs de verplichte eerste medische keuring gebeurt bij de mensen thuis.”

Meer berichten