Vragen over vertrek gemeentesecretaris | halsterse-zuidwestkrant – Het nieuws uit Halsteren en de Zuidwesthoek
Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
<p>50PLUS</p>

50PLUS

Vragen over vertrek gemeentesecretaris

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM - Nu de informatie over het afscheid nemen van de gemeentesecretaris voor alle raads- en burgerleden en fractieassistenten beschikbaar is gesteld, vraagt de fractie van 50PLUS Bergen op Zoom zich in alle ernst af waarom deze informatie niet eerder met deze politici gedeeld kon worden. De fractie richt zich tot het college van B en W.


'Dit kan de persoon in kwestie ernstig schaden. Nog los van de onzorgvuldige procedure die u gevolgd heeft, roept ook de onderliggende argumentatie die u voor uw besluit aanvoert bij onze fractie de nodige vragen op. Minstens drie leden van het huidige College hebben destijds, na een ruime periode de gemeentesecretaris als waarnemer te hebben meegemaakt, er destijds voor gekozen het waarnemerschap van de secretaris om te zetten in een definitieve benoeming. Nu hebben deze collegeleden kennelijk een andere opvatting over het functioneren van deze hoogste ambtenaar. Ook dit roept vragen op bij de fractie van 50PLUS Bergen op Zoom, onder andere over de benoemingsprocedure, aansturen van de veranderende gemeentelijke organisatie en de kosten die het ontslag van de gemeentesecretaris met zich meebrengt', aldus John Voets, gemeenteraadslid en Piet van den Kieboom, burgerlid.

Meer berichten