'Heemhuis symbolisch overdragen' | halsterse-zuidwestkrant – Het nieuws uit Halsteren en de Zuidwesthoek
Logo halsterse-zuidwestkrant.nl

'Heemhuis symbolisch overdragen'

HALSTEREN - Heemkundekring Halchterth heeft het college van B en W en leden van de gemeenteraad benaderd naar aanleiding van de bekendmaking dat Heemhuis Hof van Ram verhandelbaar is verklaard. De Heemkundekring heeft met verbazing kennis genomen van deze bezuinigingsmaatregel vanuit gemeente Bergen op Zoom.


‘’Begin jaren 90 kreeg de Heemkundige Kring Halchterth de beschikking over het sterk verwaarloosde pand aan de Jannelandseweg te Halsteren, in de volksmond de boerderij van Gelten. Dit gebouw, tuinen en vijver heeft Halchterth helemaal zelf opgeknapt met inzet van vele vrijwilligersuren en materialen en het werd in 1996 als gebruiksklaar opgeleverd. Nadat het pand helemaal piekfijn was gerestaureerd door de vrijwilligers, verkocht de Gemeente Bergen op Zoom het in 2003 voor €240.000 euro en moesten wij eruit. Uiteindelijk heeft de Gemeente vanuit de winst het pand De Beeklaan 29a gerestaureerd en dat in 2004 zo ongeveer als casco overgedragen aan de Heemkundekring. Hof van Ram werd ingericht door de heemkundekring, vrijwilligers hebben het heemhuis verder afgebouwd tot een schitterend onderkomen met heemtuin en vijver. Een prachtig museum met vergaderlocatie en diverse expositieruimtes. En nu na het opknappen, afbouwen en inrichten waar we nog wekelijks mee bezig zijn weer hetzelfde. De gemeente strijkt de vermogenswinst op, uren en materiaalkosten zijn wederom voor rekening van de Heemkundekring. Draag het gebouw voor een symbolisch bedrag over aan Halchterth.”

Inmiddels is dus een Museum ontstaan met een collectie van ca 15.000 stuks, waaronder archieven van Halsterse verenigingen en oudheidkundige stukken uit opgravingen onder andere uit 1987/1989 van het Waterhuisje die juridisch eigendom zijn van de Provincie. Alsmede bodemvondsten van de opgravingen bij het oude gemeentehuis, de Bremberg, de graanloods van Van Tilburg en de Boomwei.

Wij betreuren de totale gang van zaken en we zijn er van bewust dat de opbrengst van het pand, na aftrek van de kosten gemaakt door Halchterth niet opwegen tegen de beoogde schuldreductie van de Gemeente. Verkoop van een meer beeldbepalend object welke buiten de eigendommen valt welke voor de procesgang van de gemeente noodzakelijk is (denk aan Schouwburg, Poppodium e.d.).

Voor Halchterth geldt dat er geen alternatief is voor de 15.000 archiefstukken en de vele werkgroepen (niet uitputtend) die hier wekelijks hun activiteiten verrichten. Archeologie, archief, fotografie, bibliotheek, geschiedenis, redactie jaarboeken, spinsters, kantklossters, postzegelvereniging, restauratie, schilders, collectiebeheer, genealogie, dialectenheemtuin, onderhoud, onderzoek collectie, bidprentjes, exposities, gidsen, dorpswandelingen, monumentenbeheer, werkgroep Zweedsestraat. Tientallen mensen hebben hun wekelijkse activiteit zo niet hun loopje naar de heemkundekring

Als suggestie geven wij ter overweging het gebouw voor een symbolisch bedrag over te doen aan de Heemkundekring Halchterth, zodat daarmee de ereschuld aan de Heemkundekring wordt vereffend en de jaarlijkse lasten voor de gemeente komen te vervallen.

Wij hopen dat deze brief een aanzet kan zijn tot constructief overleg met het College en de Gemeenteraad.

Hoogachtend

Heemkundekring Halchterth

De Beeklaan 29a

4661 BA Halsteren

Meer berichten