Logo halsterse-zuidwestkrant.nl

Kerkberichten Zuidwesthoek, Halsteren, Lepelstraat

Parochie de Bron


Mededeling: Vanaf heden is het weer verplicht om te reserveren voor de viering, dit kan op donderdag en vrijdag telefonisch bij Ad Schouw op telefoonnummer 06-30335317.

Parochiekernen Huijbergen, Ossendrecht, Hoogerheide, Woensdrecht en Putte.

De kosten voor intenties zijn € 11,00. Bankrekeningnummer IBAN NL44RABO 0122906411. Pastoor Frans Verheije, tel. 06-53887486; Diaken Ryan Keetelaar, tel. 06-13016333; Parochiecoördinator Ad Schouw, tel. 06-30335317. Voor het aanmelden van een doop en opgeven van intenties in de parochie De Bron via de website: www.samenkerk.nl

Kerk O.L. Vrouw Hemelvaart te Hoogerheide

Parochiecentrum: Raadhuisstraat 134, 4631 NJ Hoogerheide 0164-612521: locatiehoogerheide@kpnmail.nl. Openingstijden parochiekantoor: woensdag- en vrijdagmorgen van 9.00 tot 11.30 uur.

Vrijdag 6 november om 09.30 uur: Woord- en communieviering, 1e vrijdag van de maand. Zondag 8 november om 09.00 uur: Woord- en communieviering, Voorganger: Diaken Ryan Keetelaar; Koster: Ludo/Kees; Lectrice: Petra van Pul; Muzikale verzorging: Organiste Lisette van Mechelen en Cantor Carel Jan Reuver. Intenties: Petrus van Gool en Isabella van Gool-Michielsen vw.verj.; Gerry Jaspers vw.verj.; Nico Kortekaas en Fiet Kortekaas-Michielsen vw.verj.; Overleden in Ossendrecht: Frans Timmermans echtgenoot van Jenny van Oevelen. Mededelingen: Zondag 15 november is er een Eucharistieviering.

Sint Dionysiuskerk te Putte

Inleveren misintenties in Putte op het postadres: Antwerpsestraat 35, 4645 BB Putte. T: 0164-602491, E: locatieputte@kpnmail.nl of via de website www.samenkerk.nl

Zaterdag 7 november: geen viering. Mededelingen: Op zaterdag 14 november is er een eucharistieviering.

Kerk O.L.V. Hemelvaart te Huijbergen

Inleveren misintenties in Huijbergen in de brievenbus bij het Broederhuis, Boomstraat 7 te Huijbergen of bij het Parochiecentrum te Hoogerheide, Raadhuisstraat 134 of via de website www.samenkerk.nl

Zaterdag 7 november 17.00 uur: Woord- en communieviering; Voorganger: Diaken R. Keeteaar; Lectrice: Nettie van Aert; Muzikale verzorging: organiste Lisette van Mechelen en cantor Gerda Sanders. Intenties: Frans en Cor Broosus Goense. Overleden in Ossendrecht: Frans Timmermans echtgenoot van Jenny van Oevelen. Mededelingen: Zaterdag 14 november is er geen viering.

Sint Gertrudiskerk te Ossendrecht

Parochiecentrum voor Ossendrecht: pastorie, Dorpsstraat 7, 4641 HV Ossendrecht. Openingstijd: donderdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur. Inleveren misintenties in Ossendrecht in de brievenbus van de pastorie, of via de website www.samenkerk.nl

Zondag 8 november 11.00 uur: Eucharistieviering; Voorganger: Pastoor Frans Verheije; Koster: Loes Hommel; Lectrice: Lia Drijdijk; Misdienaars: Luka en Petar Loncar; Muzikale verzorging: organiste Lisette van Mechelen. Intenties: voor alle zieken en overleden parochianen. Overleden: Frans Timmermans e.v.Jenny van Oevelen. Mededelingen: Zondag 15 november is er een woord- en communieviering.

Protestantse kerkgemeente Woensdrecht

Dorpsstraat 10, 4641 HN Ossendrecht. Telefoon: 0164-672991, www.pkgw.nl. In verband met het coronavirus kerkdienstbezoek van tevoren aanmelden bij de scriba via de mail: scriba@pkgw.nl. Dit is mogelijk van maandag tot en met vrijdag 17.00 uur voorafgaande aan de te bezoeken kerkdienst.

Zondag 8 november 9.45 uur: Ds. J.H. Veldhuizen, Zandhoven.

Christoffelparochie Quirinuskerk Halsteren

Sint Christoffel Parochie, Secretariaat H. Quirinuskerk, Halsteren, Lindenlaantje 13, 4661 JK Halsteren, tel: 0164-682310. E-mail: quirinuskerk@sint-christoffel.nl. Het secretariaat van de parochiekern Halsteren is open op donderdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Zondag 8 november 9.30 uur: Eucharistieviering – familieviering. Voorgangers Pastor Sebastian Chazhoor en pastoraal werkster Lenie Robijn. Intenties: jgt. Toos Man; Cor van Kaam-Sebregts; Janus Verbogt; Overleden ouders Sebregts-Buuron en overige familieleden. Donderdag 12 november 9.00 uur: Eucharistieviering: voorganger pastoor Hans de Kort.

Pastoraal woord

Licht en warmte

Komende dagen gaan veel mensen naar de kerk of naar het kerkhof om de overleden dierbaren te herdenken; bloemen brengen en kaarsjes aansteken. In het donker van dit jaargetijde, in het donker van ons gevoel, zoeken we onderkomen: licht en warmte, bij God en bij elkaar. En we hopen en bidden dat God ons ook weer bemoedigt om verder te gaan, dat Hij ons een weg wijst om ondanks alles verder te gaan. Iedereen die een dierbare verliest, vooral als dat iemand is met wie je jaren nauw verbonden bent geweest, iemand met wie je het leven hebt gedeeld. Wie dat meemaakt beseft dat er dan ook een stukje van jezelf sterft. Bij het afscheid dat ons overkomt en vaak overvalt, komen we oog in oog te staan met de grenzen van ons eigen leven: Hoe verder? Hoe kan dat? Hoe zal het gaan? We weten het: hoe langer we leven, des te meer afscheid we moeten nemen. Ik hoop dan altijd dat we bij een afscheid, een onherroepelijk gebeuren, ook veel goede herinneringen over houden: een schat van ervaringen, van liefde, van wijsheid, van al die dingen die wél mogen vasthouden en meenemen. Die herinneringen kunnen ons als mens doen groeien en rijpen en helpen ons om de toekomst met vertrouwen tegemoet te treden.

Sebastian Chazhoor pr.

Christoffelparochie Antonius van Padua Lepelstraat

Zaterdag 7 november 19.00 uur: Eucharistieviering; In deze viering gedenken wij: Maria Melsen w.v. Jacobus de Wit; Jaan van Tillo e.v. Rinus Nijssen. o.o. van Meer-Roosendaal; Jaantje de Booij; Voorganger: Past. S. Chazhoor, lector: M. de Ruiter. Dinsdag 10 november 19.00 uur: Eucharistieviering; Ter ere van de H. Antonius voor onze gezinnen. Mededeling: Gelieve voor iedere dienst vooraf reserveren. tel.: 0164- 682575.

Sint Martinuskerk Halsteren

Protestantse gemeente Halsteren/Nieuw-Vossemeer, Sint Martinuskerk Dorpsstraat 20 Halsteren. Zondag 8 november 10.00 uur: Voorganger: Ds. W. Vermeulen uit Bergen op Zoom.

Emmauskerk, Noordgeest Bergen op Zoom


Emmauskerk, Korenberg 90 in Noordgeest te Bergen op Zoom: Wekelijkse diensten op zondag om 9.30 en 16.00 uur. Om 12.00 uur evangelische dienst van de GSKI.

Meer berichten