Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
<p>Antoniusmolen in Halsteren</p>

Antoniusmolen in Halsteren

(Foto: Bep Tielemans)

Steun de Antoniusmolen!

HALSTEREN - In deze tijd waarin corona alles overheerst en het normale leven compleet op z'n kop zet is er steeds veel aandacht voor alle mensen die getroffen zijn door het virus. Activiteiten die worden verplaatst of afgelast, mensen in de zorg werkzaam die zich grote zorgen maken over de toekomst, beroepsgroepen die in de problemen komen, horeca die weer wordt ingeperkt.


Wat heeft dit te maken met de Antoniusmolen zult u zich afvragen. De molen staat er toch netjes bij, het molenwinkeltje is open, de molen draait en regelmatig is de technische ploeg van de stichting Vrienden van de Antoniusmolen bezig met diverse werkzaamheden. Dus: geen probleem toch? Alles gaat zoals het moet gaan.

In werkelijkheid ligt de situatie iets genuanceerder. Natuurlijk, de molen zal op zich geen last hebben van corona en de gevolgen daarvan. De Molenaar mocht zich zelfs verheugen op een grotere aanloop. Omdat de mensen meer streekproducten zijn gaan gebruiken is de omzet zelfs gestegen.

Voor de stichting met als doel 'herstel en behoud van de molen' ligt het beduidend anders. De stichting moet namelijk van alle ontvangen subsidie zelf 30% bijdragen. Concreet dus: van elke €100 die ontvangen wordt moet €30 zelf worden betaald. Naast de gesubsidieerde kosten voor onderhoud dienen ook andere kosten, zoals WOZ Belasting, energiekosten, verzekeringen en niet gesubsidieerde kosten als maaien opgebracht te worden.

De relatie corona en molen zal u al wel duidelijk worden. Ook de stichting heeft veel hinder van het niet kunnen doorgaan van alle activiteiten die gepland waren. Gelukkig heeft stichtingslid van het eerste uur en sinds een paar jaar eigenaar van de molen Piet Withagen alle kosten uit privégelden voor z'n rekening genomen om de stichting in staat te stellen zijn werk voort te zetten. Voor deze extra ondersteuning is de stichting de heer Withagen erg dankbaar. Zonder de door hem uit privé gelden betaalde kosten zouden de beschikbare subsidiegelden niet kunnen worden ingezet.

De vrijwilligers spenderen veel van hun vrije tijd (en geld) met plezier aan het werk voor de Stichting, maar waarderen het enorm als ze zich gesteund weten door de bevolking. Donateurs en sponsoren kunnen de stichting wat extra lucht geven. De stichting hoopt dan ook dat iedereen die zich betrokken voelt en het belangrijk vindt dat de molen er uit blijft zien zoals nu donateur wilt worden.

Elke financiële bijdrage is van harte welkom. Voor € 10 per jaar bent u al een gewaardeerd donateur en houden we u jaarlijks op de hoogte van de voortgang en restauratie van onze molen! Voor elke € 30 die donateurs of sponsoren bijdragen wordt voor € 100 aan onderhoud gepleegd. Ook geldt dat de Stichting een culturele ANBI Stichting is. Dat wil zeggen dat een gift voor de belasting aftrekbaar is voor 125%.

Wilt u de stichting een hart onder de riem steken? Nieuwe donateurs kunnen zich melden bij de Stichting via de secretaris Wout Huijgens, Kannewielseweg 5, 4661 RP Halsteren, of via e-mail wouthuijgens@telfort.nl

Donateur worden kan ook door het geld over te maken op rekening nummer NL33RABO0128027142 van de Rabobank te Halsteren, ten name van Stichting Vrienden van de Antoniusmolen.
www.Antoniusmolen.nl

Meer berichten