Logo halsterse-zuidwestkrant.nl

Kerkberichten Zuidwesthoek, Halsteren en Lepelstraat

Parochie de Bron


Parochiekernen Huijbergen, Ossendrecht, Hoogerheide, Woensdrecht en Putte. Parochiecentrum voor Hoogerheide en Woensdrecht: Raadhuisstraat 134, 4631 NJ Hoogerheide, tel. 0164-612521, e-mail: locatiehoogerheide@kpnmail.nl, openingstijden parochiekantoor: woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 uur tot 11.30 uur. Kosten voor intenties zijn € 11,00. Bankrekeningnummer IBAN NL44RABO 0122906411. Pastoor Frans Verheije, tel. 06-53887486; Diaken Ryan Keetelaar, tel. 06-13016333, diakenkeetelaar@samenkerk.nl; Parochiecoördinator Ad Schouw, tel. 06-30335317. Voor het aanmelden van een doop en opgeven intenties in de parochie De Bron zie de website: www.samenkerk.nl

Kerk O.L. Vrouw Hemelvaart te Hoogerheide

Parochiecentrum: Raadhuisstraat 134, 4631 NJ Hoogerheide 0164-612521: locatiehoogerheide@kpnmail.nl. Openingstijden parochiekantoor: woensdag- en vrijdagmorgen van 9.00 tot 11.30 uur.

Zondag 27 september 09.00 uur: geen viering. Vrijdag 2 oktober 09.30 uur: 1e vrijdag van de maand, woord- en communieviering, Voorganger: diaken Ryan Keetelaar. Overleden: Bert van Vrouwerff; Piet Suijkerbuijk e.v. Johanna de Krom; Annie van Broekhoven e.v. Sjaak Buijsen; Ida Soffers w.v. Louis Leenaerts.

Sint Dionysiuskerk te Putte

Inleveren misintenties in Putte op het postadres: Antwerpsestraat 35, 4645 BB Putte. T: 0164-602491, E: locatieputte@kpnmail.nl of via de website www.samenkerk.nl

Zaterdag 26 september 19.00 uur: Eucharistieviering; Voorganger: emeritus pastoor P.A.E. de Rooij; Koster: Tonio de Candia en Tonnie Dingemans; Lectrice: Anne Marie Hendrickx; Muzikale verzorging: Jean de Clippeleir. Intenties: t.e.v. OLV van Altijddurende bijstand en voor ieder die het moeilijk heeft. Mededelingen: Overleden in Hoogerheide: Bert van Vrouwerff; Piet Suijkerbuijk e.v. Johanna de Krom; Annie van Broekhoven e.v. Sjaak Buijsen; Ida Soffers w.v. Louis Leenaerts

Kerk O.L.V. Hemelvaart te Huijbergen

Inleveren misintenties in Huijbergen in de brievenbus bij het Broederhuis, Boomstraat 7 te Huijbergen of bij het Parochiecentrum te Hoogerheide, Raadhuisstraat 134 of via de website www.samenkerk.nl

Zaterdag 26 september 17.00 uur: Eucharistieviering; Voorganger: emeritus pastoor P.A.E. de Rooij; Lectrice: Nettie van Aert; Muzikale verzorging: Lisette van Mechelen. Mededeling: Overleden in Hoogerheide: Bert van Vrouwerff; Piet Suijkerbuijk e.v. Johanna de Krom; Annie van Broekhoven e.v. Sjaak Buijsen; Ida Soffers w.v. Louis Leenaerts. Dinsdag 29 september 08.00 uur: viering bij de Broeders;

Sint Gertrudiskerk te Ossendrecht

Parochiecentrum voor Ossendrecht: pastorie, Dorpsstraat 7, 4641 HV Ossendrecht. Openingstijd: donderdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur. Inleveren misintenties in Ossendrecht in de brievenbus van de pastorie, of via de website www.samenkerk.nl

Zondag 27 september 11.00 uur: Woord- en communieviering; Voorganger: diaken Ryan Keetelaar; Koster: Emmy Stigter; Lectrice: Lia Drijdijk; Muzikale verzorging: organist; Lisette van Mechelen. Intenties: voor alle zieken en overleden parochianen. Mededeling: Overleden in Hoogerheide: Bert van Vrouwerff; Piet Suijkerbuijk e.v. Johanna de Krom; Annie van Broekhoven e.v. Sjaak Buijsen; Ida Soffers w.v. Louis Leenaerts.

Protestantse kerkgemeente Woensdrecht

Dorpsstraat 10, 4641 HN Ossendrecht. Telefoon: 0164-672991, www.pkgw.nl

Zondag 27 september 9.45 uur: Ds. J.H. Veldhuizen, Zandhoven. In verband met het coronavirus kerkdienstbezoek van tevoren aanmelden tot vrijdag 17.00 uur via e-mail: scriba@pkgw.nl

Christoffelparochie Quirinuskerk Halsteren

Sint Christoffel Parochie, Secretariaat H. Quirinuskerk, Halsteren, Lindenlaantje 13, 4661 JK Halsteren, tel: 0164-682310. E-mail: quirinuskerk@sint-christoffel.nl. Het secretariaat van de parochiekern Halsteren is open op dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Zondag 27 september 09.30 uur: Eucharistieviering: voorganger pastor Sebastian Chazhoor. Intenties: Alle overleden leden van de KBO; Toos Man; Joke de Boeck en Antonius Goossens. Donderdag 1 oktober 09.00 uur: Eucharistieviering: voorganger pastor Sebastian Chazhoor.

Pastoraal Woord

De zomer van 2020 was een zomer vol vragen en onzekerheden. Waar kunnen we op vakantie, waar is het veilig, wat kunnen we doen om het aantal coronabesmettingen zo laag mogelijk te houden? Het werd een vakantie met de app van buitenlandse zaken op de telefoon voor het geval een land of gebied op oranje of rood sprong, mondkapjes dragen waar dat nodig was, veel handen wassen en ontsmettingsmiddelen onder handbereik.

September begon ook met een enorme brand in het vluchtelingenkamp Moria in Griekenland. Tijdens het nieuws zien we beelden van baby’s en kinderen die op parkeerplaatsen en langs de kant van de weg moeten slapen. In ons eigen land woedt een grote discussie met evenzovele meningsverschillen.

En juist over dit verschil gaat de Vredesweek van 2020. Het thema van de Vredesweek luidt: ‘Vrede verbindt verschil.’ Het valt niet mee om dit verschil samen te beleven. Verschillen in hoe je denkt over vluchtelingen, racisme, de aanpak van de coronacrisis, het klimaatbeleid.

Gelukkig zijn er mensen die ons handvatten geven om met deze verschillen om te gaan. De heilige Franciscus schrijft in het Zonnelied: Wees geprezen mijn Heer met al uw schepselen. Alles wat Franciscus ziet en hoort, komt uit de hand van de Heer. De mens, maar ook de aandacht voor de natuur wordt uitgebreid in het Zonnelied bezongen: broeder zon en zuster maan en moeder aarde. Heel de schepping hoort bij elkaar en alle schepselen zijn gelijkwaardig aan elkaar. Zelfs dood en kwetsbaarheid horen bij dit leven. Wie zo tegen het leven aankijkt leert om betrokken te zijn op alles wat leeft en om je heen gebeurt. Aan het einde van het Zonnelied klinkt: Wees geprezen Heer omwille van uw liefde en gelukkig de mensen die ziekte en verdrukking dragen in vrede, want door U, Allerhoogste, worden zij gekroond.

Lenie Robijn, pastoraal werkster Sint Annaparochie en Sint Christoffelparochie

Christoffelparochie Antonius van Padua Lepelstraat

Ons Parochiesecretariaat is geopend op dinsdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur. Telefoon: 0164-682525.

Zaterdag 26 september is er geen viering. Zondag 27 september 11.00 uur: Eucharistieviering;. dit is een speciale viering i.v.m. de Eerste Heilige Communie van 3 communicanten. In deze viering gedenken wij onze dierbare overledenen: Joop van Gorkum w.v. Toos de Bruijn; Peet van Akkeren w.v. Mariëtte Jacobs; Anna Geers w.v. Cornelis Luijkx; Sjan Foppele-Bakx Maria van Osta w.v. Cornelis Looijen; Antonius Aarts e.v. Helene v.d. Watering; jrgt. Kees Oogstvogels; o.o. Johanna van Tillo en Geertruida de Krom; Voorganger: Past. S. Chazhoor en Past. L. Robijn m.m.v. het kinderkoor en het Antonius van Padua koor. Dinsdag 29 september 19.00 uur: Eucharistieviering: Ter ere van de H. Antonius voor onze gezinnen.

Sint Martinuskerk Halsteren

Protestantse gemeente Halsteren/Nieuw-Vossemeer, Sint Martinuskerk Dorpsstraat 20 Halsteren.
Zondag 27 september 10.00 uur: Ds. H. van het Maalpad; organist: Edu de Goffau.

Emmauskerk, Noordgeest Bergen op Zoom


Emmauskerk, Korenberg 90 in Noordgeest te Bergen op Zoom: Wekelijkse diensten op zondag om 9.30 en 16.00 uur. Om 12.00 uur evangelische dienst van de GSKI.

Meer berichten