Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Wethouders gemeente Bergen op Zoom
Wethouders gemeente Bergen op Zoom (Foto: Dennis van Loenhout)

Besluiten van het college van B en W

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM - Burgemeester en wethouders van gemeente Bergen op Zoom hebben als volgt besloten:


GEMEENTE BERGEN OP ZOOM - Burgemeester en wethouders van gemeente Bergen op Zoom hebben als volgt besloten:

Uittreding uit ICT-samenwerking

Het college heeft ingestemd met de processtappen die als doel hebben om voor 31 december 2020 van alle deelnemende gemeenten de formele besluitvorming rondom de uittreding uit ICT-samenwerking West Brabant West afgerond te hebben. Bergen op Zoom kan dan per 31 december 2021 uittreden uit de Gemeenschappelijke regeling. De gemeenteraad wordt hierover per brief geïnformeerd.

Tussentijdse evaluatie Covid-19

Het college stemt in met de tussentijdse evaluaties COVID-19 van de gemeente en van de Veiligheidsregio en de aanbevelingen. Het college stuurt deze evaluaties naar de gemeenteraad. De lokale evaluatie wordt ook toegestuurd aan de Veiligheidsregio Midden West Brabant.
De evaluatie bestaat uit drie delen:
Het eerste deel beschrijft hoe Bergen op Zoom de Covid-19 crisis heeft aangepakt.

Het tweede deel gaat vooral over wat er is gedaan tijdens de crisis.

In het derde deel wordt stilgestaan bij de aanbevelingen die direct een opmaat vormen voor een mogelijke tweede golf.

Reparaties kunstgrasveld Markiezaten

Het college heeft ingestemd met het plegen van noodzakelijk onderhoud en reparatie van een kunstgrasveld op sportpark De Markiezaten. Het gaat om een bedrag van € 8500,-.

Last onder dwangsom

Omdat is geconstateerd dat op de bovenverdieping van een pand aan de Kastanjelaan in Bergen op Zoom, in strijd met het bestemmingsplan, wordt gewoond heeft het college besloten de eigenaar van het pand een last onder dwangsom op te leggen. Het pand heeft alleen de bestemming ‘bedrijfsruimte’ en is dus niet te gebruiken als woning.        

Handhaving vrachtwagenverbod        

Het college wil in gesprek met inwoners die bezwaar hadden gemaakt tegen het besluit van het college om niet handhavend op te treden tegen overtreders van het vrachtwagenverbod in de centrumring.

De bezwaarmakers hadden begin dit jaar gevraagd om handhavend op te treden. Daarop had het college aangegeven dat die handhaving plaats zou moeten vinden door de politie. Tevens werd aangegeven dat bezwaar maken derhalve niet mogelijk is.

Meer berichten