Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Foto: Silvy Schrauwen

Kerkberichten Zuidwesthoek, Halsteren en Lepelstraat

Parochie de Bron


Parochiekernen Huijbergen, Ossendrecht, Hoogerheide, Woensdrecht en Putte.

Kosten voor intenties zijn € 11,00. Bankrekeningnummer IBAN NL44RABO 0122906411. Pastoor Frans Verheije, tel. 06-53887486; Diaken Ryan Keetelaar, tel. 06-13016333, diakenkeetelaar@samenkerk.nl; Parochiecoördinator Ad Schouw, tel. 06-30335317. Voor het aanmelden van een doop en opgeven intenties in de parochie De Bron zie de website: www.samenkerk.nl

Kerk O.L. Vrouw Hemelvaart te Hoogerheide

Parochiecentrum: Raadhuisstraat 134, 4631 NJ Hoogerheide 0164-612521: locatiehoogerheide@kpnmail.nl. Openingstijden parochiekantoor: vanaf september zijn we open op woensdag- en vrijdagmorgen van 9.00 tot 11.30 uur.

Zondag 13 september 9.00 uur: Woord-en communieviering; Voorganger: diaken Ryan Keetelaar; Koster: Ludo van Gool; Lectrice: Petra van Pul; Muzikale verzorging: Organiste Lisette van Mechelen en Cantor Carel Jan Reuver. Overleden: Bert van Vrouwerff; Piet Suijkerbuijk e.v. Johanna de Krom; Annie van Broekhoven e.v. Sjaak Buijsen.

Sint Dionysiuskerk te Putte

Inleveren misintenties in Putte op het postadres: Antwerpsestraat 35, 4645 BB Putte. T: 0164-602491, E: locatieputte@kpnmail.nl of via de website www.samenkerk.nl

Zaterdag 12 september 19.00 uur: Woord- en communieviering; Voorganger: diaken Ryan Keetelaar; Koster: Tonio de Candia en Tonnie Dingemans; Lectrice: Rita; Muzikale verzorging: Jean de Clippeleir. Intenties: t.e.v. OLV van Altijddurende bijstand en voor ieder die het moeilijk heeft. Mededelingen: Zaterdag 19 september eucharistieviering. Overl. in Hoogerheide: Bert van Vrouwerff; Piet Suijkerbuijk e.v. Johanna de Krom; Annie van Broekhoven e.v. Sjaak Buijsen.

Kerk O.L.V. Hemelvaart te Huijbergen

Inleveren misintenties in Huijbergen in de brievenbus bij het Broederhuis, Boomstraat 7 te Huijbergen of bij het Parochiecentrum te Hoogerheide, Raadhuisstraat 134 of via de website www.samenkerk.nl

Zaterdag 12 september is er geen viering. Dinsdag 8 september 8.00 uur: viering bij de Broeders. Zaterdag 19 september is er geen viering.

Sint Gertrudiskerk te Ossendrecht

Parochiecentrum voor Ossendrecht: pastorie, Dorpsstraat 7, 4641 HV Ossendrecht. Openingstijd: donderdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur. Inleveren misintenties in Ossendrecht in de brievenbus van de pastorie, of via de website www.samenkerk.nl

Zondag 13 september 11.00 uur: Eucharistieviering; Voorganger: pastoor Frans Verheije; Koster: Johan; Lectrice: J. den Ouden; Misdienaars: Dominic Klumpers; Muzikale verzorging: Lisette van Mechelen. Intenties: o.o.van den Brink-Ruizendaal. Mededelingen: Overleden in Hoogerheide: Bert van Vrouwerff; Piet Suijkerbuijk e.v. Johanna de Krom; Annie van Broekhoven e.v. Sjaak Buijsen; Er kunnen weer iedere dag kaarsen worden gebrand in de bidkapel.

Protestantse kerkgemeente Woensdrecht

Dorpsstraat 10, 4641 HN Ossendrecht. Telefoon: 0164-672991, www.pkgw.nl

Zondag 13 september 9.45 uur: Dhr. C. Daleboudt, Ossendrecht. In verband met het coronavirus kerkdienstbezoek van tevoren aanmelden tot vrijdag 17.00 uur via e-mail: scriba@pkgw.nl

Christoffelparochie Quirinuskerk Halsteren

Sint Christoffel Parochie, Secretariaat H. Quirinuskerk, Halsteren, Lindenlaantje 13, 4661 JK Halsteren, tel: 0164-682310.

Zondag 13 september 9.30 uur: Eucharistieviering: voorganger pastor Sebastian Chazhoor. Intenties: Ria Nuijten-Demmers. Donderdag 17 september 9.00 uur: Eucharistieviering: voorganger pastor Sebastian Chazhoor.

Pastoraal woord

Waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun midden. Deze bekende uitspraak van Jezus horen we in het evangelie in het komende weekeinde. Als we als kerk samenkomen in zijn Naam, dan vertrouwen we erop dat Jezus als de verrezen Heer bij ons is. Maar Hij is niet alleen bij ons in de gemeenschap die verzameld is in zijn Naam. Wij geloven dat Hij in de eucharistieviering ook bij ons in zijn Woord, in de Communie en in de het ambt van de priester die in Zijn Naam de woorden over brood en wijn uitspreekt. Maar ook in ons gewone dagelijkse leven kunnen we Hem nabij voelen. Als we alleen zijn en we bidden, kunnen we soms iets van zijn aanwezigheid voelen. De vorige paus heeft ooit gezegd: een gelovige mens is nooit alleen. We voelen vaak ook iets van God, wanneer we zorg en liefde van een ander ondervinden of wanneer we die zelf mogen geven. Die laatste ervaring van God wordt uitgedrukt in de woorden van een heel oud kerkelijk lied dat we nog regelmatig zingen: Ubi caritas et amor, Deus ibi est (Waar liefde is en vriendschap, daar is God). Het is mijn wens en gebed dat steeds meer mensen de nabijheid van God mogen voelen in goede en kwade dagen en hierin kracht vinden voor hun leven.

Pastoor Hans de Kort

Christoffelparochie Antonius van Padua Lepelstraat

Ons Parochiesecretariaat is geopend op dinsdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur. Telefoon: 0164-682525.

Zaterdag 12 september 19.00 uur: Eucharistieviering: In deze viering gedenken wij: Cor Jogchems w.v. Adrie van Schilt; Maria van Osta w.v. Cornelis Looijen; Antonius Aarts e.v. Helena v.d. Watering; Jaan van Tillo e.v. Rinus Nijssen; jrgt. Cornelia Ooms-Heijnen e.v. Marinus Ooms; Voorganger: Past. S. Chazhoor, lector: M. de Ruiter, zang: Het koor Samen Sterk. Dinsdag 15 september 19.00 uur: Eucharistieviering: Ter ere van de H. Antonius voor onze gezinnen.        

Sint Martinuskerk Halsteren

Protestantse gemeente Halsteren/Nieuw-Vossemeer, Sint Martinuskerk Dorpsstraat 20 Halsteren.
Zondag 13 september 10.00 uur: Ds. H. de Bie, 's Gravenpolder; organist: Edu de Goffau.

Emmauskerk, Noordgeest Bergen op Zoom


Emmauskerk, Korenberg 90 in Noordgeest te Bergen op Zoom:
Wekelijkse diensten op zondag om 9.30 uur en om 16.00 uur.

Om 12.00 uur is er in de Emmauskerk iedere zondag een evangelische dienst van de GSKI.

Meer berichten