Logo halsterse-zuidwestkrant.nl

Leuke fiets-foto-puzzeltocht

OSSENDRECHT - Al veel mensen hebben dit jaar deelgenomen aan de fiets-foto-puzzeltocht die is opgezet vanuit Buurtschap De Heide. Echter wie nog niet in de gelegenheid geweest is om daaraan deel te nemen en graag een dagje eropuit wil trekken in onze mooie omgeving, kan nog tot 25 september meedoen.


Je aan de corona-regels houden kan heel goed met deze fietstocht. De organisatoren rekenen dan ook op ieders gezonde verstand bij deelname aan de fiets-foto-puzzeltocht.

Wat is het concept van deze fietstocht? De route loopt door en in de omgeving van Ossendrecht, is ongeveer 25 km lang en onderweg zijn er, op verschillende plaatsen, foto's genomen. Op zo'n foto kan een stukje van de omgeving staan, maar ook voorwerpen in tuinen of details van bijvoorbeeld gebouwen. Al die foto’s staan in een willekeurige volgorde afgedrukt op het deelnameformulier dat men meekrijgt bij de routebeschrijving.

Er zijn geen foto’s gemaakt bij gevaarlijke punten. De opdracht is om deze foto’s in de juiste volgorde van de route te plaatsen en te noteren op het deelnameformulier. Het mooie van deze puzzelrit is men zelf kan bepalen wanneer en hoe dikwijls men deze wil rijden. Wat zijn namelijk de spelregels: Iedereen die graag een tochtje fietst door onze mooie streek mag eraan meedoen. In café Boulevard te Ossendrecht, of bij hotel Dekkers, zijn tijdens de openingsuren deelnameformulieren af te halen tegen betaling van € 4,00 per formulier. Oplossingen uiterlijk 25 september bij café Boulevard.

Deze deelnameformulieren bestaan uit een routebeschrijving, bladen met foto’s en een blad om oplossingen in te vullen. Mocht je alle foto's de eerste keer niet vinden dan kun je uiteraard de tocht op een andere dag nog eens overdoen.

De enige voorwaarde is dat de oplossing op vrijdag 25 september gedeponeerd moet zijn in een bus die in café De Boulevard te Ossendrecht staat. Hier krijg je per ingeleverd formulier nog een gratis consumptie die door de Boulevard aangeboden wordt.

Voor de goede oplossingen zijn er een tiental leuke prijzen beschikbaar.

Een schiftingsvraag bepaalt de uitslag als er meerdere goede oplossingen zijn. Ook deze schiftingsvraag staat op het deelnameformulier. De prijswinnaars worden begin oktober bekendgemaakt en de uitslag zal in de verschillende regionale bladen gepubliceerd worden.

Iedereen die met deze puzzeltocht meedoet wensen wij alvast veel fietsgenot en succes met het oplossen van de zoektocht.
Bestuur De Heide                                                                                                                                

Meer berichten