Logo halsterse-zuidwestkrant.nl

Leefbaarheidsonderzoek in regio

WEST-BRABANT/THOLEN - Voor de vierde keer op rij is in de regio West-Brabant en Tholen door de gemeenten Woensdrecht, Steenbergen, Bergen op Zoom en Tholen en woningcorporaties Stadlander, Woningstichting Woensdrecht en Woonkwartier een leefbaarheidsonderzoek onder de inwoners in de wijken en kernen uitgevoerd.

In totaal zijn in de zomer van 2019 bijna 3400 mensen gevraagd naar hun mening. Dit vormt voor de meeste wijken en kernen een betrouwbaar beeld. Hoewel het totaaloordeel per gemeente verschilde, scoorde de waardering van de inwoners van de gemeente Woensdrecht (7,7) voor de vierde keer het hoogste, op de voet gevolgd door Steenbergen (7,6) en Tholen (7,4). De stedelijke omgeving van de gemeente Bergen op Zoom scoorde het laagst met een 7,2. Deze cijfers blijken redelijk stabiel te zijn ten opzichte van voorgaande jaren.

Gemiddeld hebben inwoners van gemeente Bergen op Zoom in 2019 een positiever beeld van de leefbaarheid dan in 2016. Een verslechtering is te zien op het punt van overlast van activiteiten. Op de volgende punten is in 2019 een verbetering te zien: thuisgevoel, school-huisroute kinderen, criminaliteit en op veel onderdelen van de fysieke woonomgeving. Ten opzichte van elkaar steken de wijken Bergse Plaat, Meilust en de kern Halsteren, net zoals voorgaande jaren, boven de andere uit. De wijken in Oost en Zuid worden nog steeds het laagste gewaardeerd. Woningcorporatie Stadlander en gemeente geven hier samen extra aandacht aan. Meer info: www.lemon-onderzoek.nl

Meer berichten