Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Foto: Bep Tielemans

Kerkberichten Zuidwesthoek

Parochie de Bron

Parochiekernen Huijbergen, Ossendrecht, Hoogerheide, Woensdrecht en Putte.

Beste parochianen,

"Het vieren van de liturgie van de zon- en feestdagen is op dit moment niet mogelijk als openbare viering vanwege het corona-virus. Toch willen wij als pastoraal team de liturgie, bijzonder van de H. Eucharistie, gedurende deze periode plaatsvervangend blijven vieren. Als priester en diaken zullen wij hierbij bidden voor en denken aan alle intenties en alle noden van de parochianen. Wij vieren in deze kleine kring de H.Mis voor het welzijn van u allen. U kunt zich hierbij geestelijk aansluiten en op zondagmorgen naar de uitzending van de Eucharistieviering op de televisie kijken. Ook op zuidwest-tv is er op zondagmorgen een moment van bezinning. Ook zijn de Mariakapellen zoveel mogelijk geopend voor persoonlijk gebed en voor het aansteken van een kaarsje. Zoals het er nu naar uitziet is het ook op Palmzondag 5 april nog niet mogelijk een grotere openbare viering te houden. De palmtakjes die wij op die dag zegenen, zullen nadien bij de ingangen van de kerken geplaatst worden, om ze op te halen en thuis een plaatsje te geven. Deze Veertigdagentijd krijgt onverhoopt een andere invulling. Ons geloof kan echter toch gesterkt en gevoed worden door het Woord van God te overwegen en door te bidden. Dit kan iedere gelovige voor zichzelf doen. Daarnaast is het goed te leven in het besef dat de Heilige Mis voor allen wordt opgedragen en dat de pastores in hun getijdengebed bidden voor de intenties van de parochianen. We gaan op naar het hoogfeest van Pasen. We weten nog niet hoe we de Goede Week en Pasen zullen kunnen vieren. Van harte hopen wij dat wij allen opstandingskracht krijgen, vernieuwing van leven en dat wij het verrijzenisleven van de Heer mogen ontvangen.

In Christus met u verbonden, met hartelijke groeten." Pastoor Frans Verheije, Diaken Ryan Keetelaar

Zie website www.samenkerk.nl voor de actuele ontwikkelingen.

Protestantse kerk Woensdrecht

In de maand maart gaan de kerkdiensten in de Protestantse kerk te Ossendrecht niet door.

Verzorgingshuizen Parochie de Bron

In verband met het Coronavirus zijn er voorlopig geen vieringen in verzorgingshuizen.

Meer berichten