Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Jan van Elzakker
Jan van Elzakker (Foto: Sophia Piesens)

Woensdrechtse jongens in Oost-Indië

ZUIDWESTHOEK - Heemkundekring Het Zuidkwartier heeft na het grote succes van het boek “Het Verdriet van Woensdrecht” een volgende uitdaging gevonden. 

Er is gestart met een onderzoek naar de wederwaardigheden van 'onze jongens' rondom de kolonie Oost-Indië.

De heemkundekring wil graag alles vastleggen voor de komende generaties over “Ons Indië”, toen het nog een kolonie was. Onze jongens uit de vijf kernen van de huidige gemeente Woensdrecht, die in de jaren 1946-1949 in Indië hebben “gezeten” en na terugkomst vaak in stilte voortgeleefd hebben in onze gemeenschap, verdienen een gezicht. Getracht wordt iedereen terug te vinden, voorzien van een foto en indien mogelijk met een persoonlijke noot plaatsen in de koloniale geschiedenis. Centraal zal de overheid staan, die tijdens en in de decennia vóór WO II verantwoordelijk was voor wat in Indië heeft plaatsgevonden.

Bundelen

Graag ontvangen de schrijvers materiaal, soms nog verborgen aanwezig op zolders en in dozen en/of úw eigen verhalen over vaders, grootvaders, ooms, enzovoorts die in Indië hebben gediend, om te gebruiken voor “Onze jongens in Indië” en die te bundelen in een eventueel op termijn uit te geven boek.
De schrijvers beloven discreet om te gaan met uw informatie en zien graag uw reacties tegemoet. Dit kan door een mail te sturen naar janvelzakker@gmail.com of louis.minnebach@gmail.com.

Meer berichten