Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Informateur Ad Verbogt vertelt over zijn taak.
Informateur Ad Verbogt vertelt over zijn taak. (Foto: Dennis van Loenhout)

In gesprek met alle fracties

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM - Fractievoorzitters van politieke partijen en het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom zijn aan tafel gegaan met Ad Verbogt. Verbogt heeft eerder als (in)formateur van het huidige college opgetreden en voert nu een-op-eengesprekken met 1 of 2 vertegenwoordigers van de fracties/partijen om door te praten over het bestuurlijk samenspel tussen college en gemeenteraad.

De afgelopen weken is er in het licht van de discussie over zwembad De Schelp meermaals gesproken over de ontstane verhoudingen binnen de gemeenteraad en over de manier waarop een bredere samenwerking in de nabije toekomst mogelijk is om de grote uitdagingen waarvoor Bergen op Zoom staat, op te pakken. Opdracht aan Ad Verbogt is om op te halen wat er leeft binnen de partijen en wat er nodig is om (samen) constructief verder te gaan in het belang van de gemeente. Daarbij wordt onder andere gesproken over de wijze waarop er wordt aangekeken tegen de huidige situatie en hoe er wordt gekeken naar de bestuurscultuur van de gemeenteraad en wat daaraan zou kunnen/moeten veranderen. Burgemeester Frank Petter verstrekt als voorzitter van het presidium de formele opdracht voor de gespreksronde. Wanneer en hoe de terugkoppeling plaatsvindt, is nog niet bekend. Streven is wel deze week alle gesprekken afgerond te hebben.

 

 

Meer berichten