Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Het bestuur van Dorpsraad Halsteren
Het bestuur van Dorpsraad Halsteren (Foto: Bep Tielemans)

Dorpsraad Halsteren wil in 2020 veel bereiken

HALSTEREN - Dorpsraad Halsteren opende donderdagavond het nieuwe jaar en sprak de hoop uit in 2020 veel te kunnen bereiken voor de Halsterse gemeenschap. Onderwerpen die al langer spelen en nieuwe ontwikkelingen die Halsteren aangaan kwamen vervolgens aan de orde.

Verkeerskwesties
De verkeerssituatie op de Eendrachtsweg bij de afslag naar het dorp Lepelstraat baart zorgen. Dit zou een 50-km zone moeten zijn maar is vanaf de rotonde 80 km. Als de verkeerslichten op groen staan levert dit gevaarlijke situaties op. Hierover is vanuit de dorpsraad een brief gestuurd naar de provincie Noord-Brabant. Ook is de Dorpsraad Lepelstraat ingelicht.

Wat maatregelen bij de retentievijver aan de Tholenseweg betreft, is het einde verhaal. Na langdurig van het kastje naar de muur te zijn gestuurd bleek plaatsen van een stuk hekwerk niet mogelijk; aanbrengen van een pomp blijkt een zaak van de gemeente te zijn in plaats van het waterschap.

Aanpak van de Wouwseweg gebeurt pas als de daar geplande nieuwbouw klaar is. Als 70 procent van de huizen in 'Nieuw Altere' verkocht is, start de bouw. In de Burgemeester Elkhuizenlaan kunnen, nu de bus er niet meer doorheen rijdt, verkeersremmende maatregelen aangebracht worden maar geld ontbreekt hiervoor bij de gemeente.

De Halsterseweg wordt in 2021 eindelijk aangepakt, echter het fietspad is daar op sommige plaatsen steeds slechter met gaten in het wegdek. Dorpsraad heeft dit aangekaart en wacht af.

Bewoners van de Langstraat zijn de toenemende verkeersdrukte in hun straat beu en pleiten voor maatregelen. Verwachting is dat wanneer de Halsterseweg voor herinrichting wordt afgesloten de onveilige situatie in de Langstraat nog verergert. Bermen verbeteren zou passeren makkelijker maken. De suggestie eenrichtingsverkeer maken zou juist de snelheid nog doen toenemen.

Bij het nieuwe plein Vogelenzang is de los- en laadplaats voor vrachtwagens aan de Dorpsstraat vergroot. Hier worden regelmatig bekeuringen uitgeschreven. Er is een bord weggezet. Toegankelijkheid van gebouw De Merel is onlangs met wethouder Van der Velden besproken. Er is zelfs al begroeiing platgereden. In de hal zou een rolstoel moeten staan maar die ontbreekt. Het iele boompje op het plein wordt als een aanfluiting beschouwd. Er zou een karakteristieke grote boom geplant worden. Hier is een brief over naar de gemeente gestuurd.

Wat een fietsroute door de Auvergnepolder betreft, heeft het waterschap zich, evenals heemkundekringen, achter de plannen geschaard. Bedoeling is een fietsroute over de bestaande route waar de Auvergnepolder deel van uitmaakt.

Door het wegvallen van openbaar vervoer in wijk de Beek, wordt de verkeersstroom voor voetgangers naar bushaltes anders. Met name De Beeklaan, Kruisberg en Daansbergen zijn levensgevaarlijk. Een stuk voetpad langs de Kruisberg is wellicht een optie; aankloppen bij de provincie voor steun en medewerking wordt aanbevolen. Bij een gevaarlijke kruising zijn intussen twee borden geplaatst. Overigens blijven niet meer gebruikte bushokjes netjes onderhouden omdat het om een proef gaat tot 2022.

Melden stankoverlast
Afgelopen maanden heeft Dorpsraad Halsteren meerdere klachten ontvangen over stankoverlast. Bijna alle fabrieken in Bergen op Zoom worden genoemd. De klachten zijn gemeld bij de provincie. De dorpsraad heeft besloten niet zelf achter de klachten aan te gaan en adviseert mensen de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant op de hoogte te stellen. Het adres is: Postbus 75, 5000 AB Tilburg, telefoon: 013-2060100, e-mail: info@omwb.nl

Meer berichten