Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Nieuwjaarsreceptie 2020 gemeente Bergen op Zoom
Nieuwjaarsreceptie 2020 gemeente Bergen op Zoom

Burgemeester: 'Verder kijken dan neus lang is'

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM - Op de Nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente in de Sint-Gertrudiskerk blikte burgemeester Frank Petter terug op het jaar van herdenking 75 jaar bevrijding en vooruit op de toekomst van gemeente Bergen op Zoom. Namens het gemeentebestuur heette de burgemeester enkele honderden aanwezigen welkom, waaronder afgevaardigde van de Canadese defensie, Colonel Tim Yongh.

De burgemeester in zijn toespraak: "We merken ieder jaar dat veel dingen anders liepen. We hadden het ook wel verwacht, zeggen we dan. Alsof we daarmee vergoelijken wat we niet hebben bereikt. Voortdurend proberen we in de politiek voorbereid te zijn op tegenvallers en zijn we geneigd om te denken dat de werkelijkheid het probleem is. Maar wat zijn onze verwachtingen eigenlijk? Welke doelen willen we bereiken en verwarren we niet voortdurend doel en middel met elkaar? Een hotel is een middel dat als doel heeft onze prachtige gemeente onder de aandacht van toeristen te brengen. Een ziekenhuis is een middel met als doel de zorg te bieden die onze inwoners nodig hebben. Een opleiding is een middel om jonge mensen kansen te bieden met als doel ze te behouden voor deze regio. En waar we in de samenleving en in de politiek de afgelopen jaren te weinig aan toe gekomen zijn, is nu precies het praten over - en werken aan die doelen; het praten over - en werk maken van onze verwachtingen. "Dweil d'oew neus mar achternaar" zie ik als een uitnodigende en inspirerende oproep van de Stichting Vastenavend, om verder te kijken dan onze neus lang is. Een mooie mogelijkheid daartoe biedt de Toekomstvisie 2025, die aan het eind van de vorige bestuursperiode besproken is met onze inwoners en voor ons als gemeente bouwstenen heeft opgeleverd. Om gesprekken hierover met onze inwoners goed te voeren zullen het komend jaar een vijftal wijkverbinders aan de slag gaan. Zij moeten de schakel zijn tussen inwoners, wijkprofessionals zoals buurt- en jongerenwerkers, wijkverpleging, maar ook politie en BOA's aan de ene kant en het gemeentebestuur aan de andere kant. Aandacht en waardering overigens voor alle hulpverleners, politie, brandweer, boa's, flying teams en onze buurtpreventie die de afgelopen jaarwisseling weer hun inzet gepleegd hebben. Applaus! Toen ik op Nieuwjaarsochtend samen met collega Patrick van der Velden een rondje door onze gemeente deed, besefte ik dat alle inzet wel zijn vruchten heeft afgeworpen, maar dat het niet te verkroppen is dat de Nieuwjaarsnacht ook wordt gebruikt om zaken van anderen moedwillig te vernielen. Ik hoop van harte dat de tijd inmiddels rijp is om verregaande maatregelen hierin te nemen waardoor vandalisme en intimidatie een halt toegeroepen kunnen worden."

Na een muzikaal intermezzo van singer/songwriter Elly Kellner zette burgemeester Frank Petter de heer Frans de Vos (70) in het zonnetje. Die ontving de Erepenning van gemeente Bergen op Zoom. Frans de Vos is tientallen jaren actief als vrijwilliger binnen uiteenlopende clubs, verenigingen en organisaties. "Hij is iemand die met persoonlijke kwaliteiten, diplomatie, kennis van zaken en bestuurlijke vaardigheid een veelheid van lidmaatschappen en bestuursfuncties heeft ingevuld en nog steeds invult. Met name op de gebieden zorg en hulp aan sociaal zwakkeren in de samenleving en de bevrijdingsprogramma's in de gemeente heeft De Vos grote verdiensten. Op lokaal niveau hebben we daartoe de Erepenning voor de gemeente Bergen op Zoom, een waarderingsonderscheiding die gemiddeld minder dan twee keer per jaar wordt uitgereikt", aldus de burgemeester, die Frans vervolgens de welverdiende erepenning met inscriptie overhandigde. Echtgenote Dorthy ontving een fleurig boeket. Mede dankzij haar ondersteuning kan Frans de Vos zich zo inzetten.

Meer berichten