Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Het bestuur van de nieuwe Oranjevereniging Lepelstraat.
Het bestuur van de nieuwe Oranjevereniging Lepelstraat. (Foto: )

Nieuwe Oranjevereniging is een feit

LEPELSTRAAT – Op 7 oktober 2019 schoof een groep gelijkgestemden voor de eerste keer rond de tafel voor een bijzonder overleg. Zij waren het roerend eens over het feit dat het niet zo kon zijn dat er geen Oranjevereniging voor Lepelstraat meer zou zijn en er niks meer georganiseerd zou worden op Koningsdag en 4/5 mei.

Een bijzondere bijeenkomst, daar het allemaal mensen waren die een onderdeel uit wilden voeren van alle werkzaamheden. Deze club behoefde alleen nog een bestuur. Alle ideeën werden met elkaar gedeeld. Op de vervolgvergadering van 29 oktober werd het bestuur geformeerd en op 3 december sloot ook het oude bestuur van de vereniging aan. Inmiddels is de inschrijving Kamer van Koophandel omgezet en zijn alle financiële zaken naar dat nieuwe bestuur. Ook is er een werkgroepenstructuur opgezet met daarin de mensen die dat deel van het draaiboek uit gaan voeren. Het dagelijks bestuur van de nieuwe Oranjevereniging Lepelstraat wordt gevormd door voorzitter Betsy de Kock, de secretaris is Johan van Giels en de rol van penningmeester is voor Paul Schepers. Op de laatste vergadering zijn de werkgroepen benoemd en de eerste taken verdeeld. Taken die bij het bestuur liggen zijn communicatie, financiële zaken en het opstellen van een draaiboek. Er is een werkgroep voor de organisatie Koningsdag, voor de herdenkingen op 4/5 mei, een werkgroep prijzen en sponsoring, een werkgroep jeugdactiviteiten, een werkgroep streekproducten en een werkgroep activiteiten 't Weike. Deze werkgroepen behoeven nog uitbreiding. Mocht u belangstelling hebben dan kunt u zich melden bij een van de bestuursleden of via het mailadres: oranjevereniging.lepelstraat@outlook.com.

Meer berichten