Logo halsterse-zuidwestkrant.nl

Woensdrecht aan de slag met winkelaanbod

HOOGERHEIDE - Hoe en waar winkelt de consument en hoeveel besteedt de consument in de Zuidwesthoek? En hoe zit het met het economisch functioneren van de lokale economie? De gemeente is het niet geheel eens met de resultaten van een onderzoek naar deze vragen. Wel gaat de gemeente aan de slag met het winkelaanbod in alle dorpen.

Voor dit inzicht in het functioneren van de winkelgebieden in de gehele provincie is onderzoek uitgevoerd naar de koopstromen en de winkelomzetten van winkelgebieden. Portefeuillehouder economische zaken Henk Kielman presenteerde de resultaten van het onderzoek met tevens de opmerkingen vanuit het college van burgemeester en wethouders.

De basisinformatie voor elke regio in Noord-Brabant is door de provincie in partnerschap met de lokale Rabobanken, Platform De Nieuwe Winkelstraat en onderzoeks- en adviesbureau Ik Onderneem!, onderzocht. De verschillende rapportages zijn door de provincie Noord-Brabant, de gemeente Woensdrecht en de Rabobanken gefinancierd.

Big data
De onderzoeken zijn gebaseerd op een verzameling van gegevens uit pintransacties van consumenten en data over loopstromen afkomstig van mobiele telefoons en tenslotte jaarstukken en omzetgegevens van winkelbedrijven. Met de vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen in de gemeente Woensdrecht zijn voorafgaand aan het maatwerkonderzoek de lokale uitdagingen en specifieke vragen benoemd. De maatwerkrapportage geeft informatie over de winkelvoorzieningen in de kernen Hoogerheide, Huijbergen, Ossendrecht en Putte. Omdat maximaal vier postcodegebieden deel uit konden maken van het maatwerkonderzoek, is de kern Woensdrecht buiten beschouwing gelaten. De gemeente merkt daarbij op dat er in Woensdrecht ook een beperkt winkelaanbod is en dat het tegen Hoogerheide aangegroeid ligt.

Gedateerde informatie
In een reactie op het onderzoek geeft de gemeente aan dat het onderzoek is uitgevoerd op basis van gedateerde informatie. "Samen met de ondernemers-vertegenwoordigers hebben we dit uitvoerig besproken met het onderzoeksbureau. Maar een feit is dat recentere data eenvoudigweg op deze schaal voor dit onderzoek niet beschikbaar zijn. Ook hebben we het bureau recente gegevens over het winkelaanbod in onze gemeente verstrekt. Het bureau heeft de enigszins gedateerde bronnen en het recente winkelaanbod niet goed op elkaar kunnen afstemmen. Dat komt vooral omdat met de big data deze specificaties niet gemaakt kunnen worden. Het bureau concludeert dan ook onjuist als het gaat om bijvoorbeeld winkelleegstand", licht wethouder Henk Kielman toe.

"Een tweede belangrijke kanttekening hebben we gemaakt bij het ontbreken van buitenlandse bestedingen (vooral Belgische), met name voor de winkels in Putte. Maar een feit is dat de pinbetalingen van buitenlandse consumenten niet voor big data van Rabobank beschikbaar zijn. Ook het ontbreken van bestedingen van migranten die niet zijn ingeschreven in de gemeente Woensdrecht vinden we een gemis in de toegepaste methodiek. Om redenen hiervan zijn we wat terughoudend over de conclusies die het onderzoeksbureau hierover schrijft. Naar onze opvatting is in het onderzoek te weinig rekening gehouden met deze bestedingen. We vinden dat een gemis."

"We hechten zeer aan de bruikbare informatie die het onderzoek heeft opgeleverd. Het biedt de gelegenheid om samen met de ondernemersverenigingen hierover verder in gesprek te gaan en om de onvolledigheid van de conclusies of te voorbarige conclusies te nuanceren. Daar richten we ons volgend jaar op, zodat we met de meest actuele en betrouwbare informatie aan de slag kunnen met de actualisatie van de Detailhandelsvisie Woensdrecht", aldus wethouder Kielman. "Samen met de ondernemersverenigingen gaan we nu verder aan de slag om tot gezamenlijke vervolgstappen te komen die kunnen bijdragen aan behoud en versterking van het winkelaanbod in alle dorpen. Het is een gedeelde overtuiging met ondernemers dat de winkelvoorzieningen belangrijk bijdragen aan de leefbaarheid van onze dorpen", besluit de wethouder.

Meer berichten