Logo halsterse-zuidwestkrant.nl

Heel Halsteren kleurt geel

HALSTEREN - Op woensdag 20 november kleurde heel Halsteren geel. Halsterse buurtpreventieteams trokken die dag op met wijkagenten Paul Jacobs en Diana Schetters, BOA's van de gemeente Bergen op Zoom medewerkers en vrijwilligers van Stadlander en WijZijn Bergen op Zoom (sociaal team Lepelstraat-Halsteren) door het dorp.

Sinds dit jaar kleurt Halsteren geel in de lente en ditmaal ook in de herfst. Gewapend met gele opvallende jassen, een notitieboekje en een luisterend oor voor inwoners zijn er zo een 35 personen op de been geweest. De vraag die iedereen mee kreeg was: wat valt er op in het kader van veiligheid in Halsteren?

De onderwerpen liepen ver uiteen, van het fietsen zonder licht, kapotte straatlantaarns, locaties waar regelmatig hard wordt gereden, tot fout geparkeerde auto's; alles kreeg op deze dag de aandacht. De zogeheten aandachtslocaties zijn bezocht en ook de niet gangbare achterpaadjes hebben de nodige aandacht gekregen. Het meest opvallende was toch wel dat er een groot gevoel is van veiligheid, ook wat betreft de afgenomen overlastzaken.

Meer berichten