Logo halsterse-zuidwestkrant.nl

Zorgen over financiën gemeente

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM - Raadslid Reinoud Krijnen en burgerlid Jan Bruijs (Samen 0164) willen van de hoed en de rand weten over de financiële positie van de gemeente Bergen op Zoom. Na een eerdere brief aan het college stuurden zij afgelopen week een nieuwe brief.

"Samen 0164 maakt zich grote zorgen over de verslechterde financiële positie van de gemeente Bergen op Zoom en ziet geen enkele verbetering", zegt één van de weinige partijen die tegen het beleidskader 2020-2023 heeft gestemd. "Het wordt de hoogste tijd dat het college binnen drie maanden met een concreet plan komt om de negatieve exploitatie om te buigen naar jarenlange zwarte cijfers. Dit is ons inziens geen keuze meer, maar een noodzaak ter voorkoming van een ongewenste situatie die alle inwoners raakt", zo schreven zij in augustus in een brief aan burgemeester en wethouders van de gemeente.

Twee vragen
De partij stelde in augustus twee vragen. De eerste was of het college binnen drie maanden een financieel onderbouwd plan kon presenteren om te komen tot een positieve exploitatie (2020-2024).
De tweede vraag was waarom de gemeente Bergen op Zoom veel meer medewerkers in dienst heeft dan vergelijkbare gemeenten en waarom er ook nog voor zeer veel geld -miljoenen- extern expertise wordt ingekocht?

Reactie college
Halverwege september kreeg Samen 0164 een reactie van het college. Daarin stond dat momenteel de laatste hand wordt gelegd aan de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021 - 2023. "In deze begroting wordt een meerjarig financieel beeld gegeven. Deze begroting geeft antwoord op uw vraag over een financieel onderbouwd plan om te komen tot een positieve exploitatie", aldus het college.

Voor antwoord op de tweede vraag (over medewerkers en externe expertise) verwees de brief naar een aantal andere documenten en tabellen.

Zorgen blijven groot
Afgelopen week stuurden raadslid Reinoud Krijnen en burgerlid Jan Bruijs van Samen 0164 een brief met verdiepende vragen. "Onze zorg over de financiële positie van de gemeente Bergen op Zoom wordt niet weggenomen en blijft groot. Wij willen inzicht krijgen in waar de pijn zit met als doel stappen te kunnen zetten richting een financieel gezonde gemeente."

36 miljoen
Deze keer vraagt Samen 0164 een opgaven van de aantallen medewerkers die in dienst zijn bij de gemeente Bergen op Zoom, uitgesplitst per afdeling en het aantal externen (in euro's). Volgens hen is er 36 miljoen euro aan eigen vermogen verdampt. Ze vragen zich af hoe dat komt.

Begroting
Verder wachten ze de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 af. Vragen die ze daarin beantwoord willen hebben zijn: "wat is uw streef eigen vermogen per eind 2023? Hoe gaat u de enorme lange termijn schuldenlast van eind 2018 euro 214,5 miljoen afbouwen? Wat is de maximale langlopende schuld per eind 2023? Hoeveel fulltime medewerkers telt de gemeente per eind 2023? Waar en hoe gaat u de organisatie efficiënter laten presteren?"

Meer berichten