Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Foto:

Onenigheid over kap bomen naast woning Dorpsstraat

HALSTEREN - Al jaren was er verschil van mening over een rij bomen tussen de vrijstaande woning van de familie van Lierop aan Dorpsstraat 83 en het appartementengebouw de Merel van woningcorporatie Stadlander. Woensdagochtend werden de coniferen met machtsvertoon verwijderd. Dit tot grote ergernis van de familie van Lierop die nu op een kale muur met aircoapparaat kijkt in plaats groene afscheiding.

Mariëtte van Lierop legt desgevraagd uit: "Al jaren is er gesteggel over onze bomen. Ze namen licht weg, ze gaven vuil et cetera. Tot januari van dit jaar heeft Stadlander altijd erkend dat de bomen van ons waren. Diezelfde maand heeft het kadaster een meting gedaan en ligt volgens hen de grens anders. Ineens waren de bomen van Stadlander. Wij hebben dat betwist, omdat ten eerste wij over documentatie beschikken dat het stuk grond wel degelijk gekocht is, er is zelfs een deel verkocht aan de gemeente in 1995 waar het bankje nu staat; en anders er sprake van verjaring is, omdat de situatie al meer dan 35 jaar zo is. Om een lang verhaal kort te maken loopt er sinds januari een zaak waar van beide partijen de advocaten in gesprek zijn. Op 28 augustus jongstleden gaf Stadlander aan toch gewoon te gaan snoeien, ondanks dat de zaak nog in onderzoek is en er een rechtszaak komt. Gezien de urgentie van de zaak is notaris Lepper, toch niet de eerste de beste, komen kijken naar de situatie en concludeerde dat het aannemelijk kon zijn dat het aangekocht was, hij had nog niet alle stukken gezien, en anders dat er grote kans was op verjaring. Hij stelde voor om met z'n allen om de tafel te gaan zitten met hem en nu eens precies te kijken hoe het zat. Mijn advocaat heeft dat voorgesteld aan hun advocaat en deze meldde op 4 september om 9.51 uur - toen waren ze al ruim 2 uur bezig de bomen te verwijderen- best te willen praten, maar dat ze toch gingen rooien. Zelfs toen de notaris hun advocaat gevraagd had te stoppen hebben ze dat verzoek genegeerd. Voor de kraan die er stond hadden ze geen vergunning en door boa's is uiteindelijk verzocht binnen 2 uur te stoppen, maar toen waren ze al klaar. Als ze die vergunning hadden aangevraagd hadden wij die gezien en in bezwaar kunnen gaan. Misschien achterdochtig hoor, maar dit voelt wel als opzet", aldus Mariëtte van Lierop, die de gehele gang van zaken flink betreurt.

Stadlander
"Woningcorporatie Stadlander wil allereerst graag benadrukken: 'Stadlander kapt niet graag bomen, wij planten ze liever', laat coördinator communicatie Kaat van der Weide weten. "Helaas hebben we de coniferen naast appartementengebouw de Merel moeten kappen. De renovatie van het complex heeft ons hiertoe genoodzaakt. Vanwege veiligheidseisen moet aan die zijde van het gebouw een noodtrap worden geplaatst. Die trap komt praktisch uit op de bomen. Het is dus niet verantwoord om ze te laten staan. Als veel mensen tegelijk een veilig heenkomen zoeken, moet dat snel en zonder obstakels kunnen verlopen. Er is een tijdlang onduidelijkheid geweest over op welke grond de bomen staan. Uiteindelijk heeft het Kadaster, na onderzoek, uitgewezen dat de coniferen op grond van Stadlander staan. We vinden het ook heel vervelend voor de buren. Zoals ik net al opmerkte; Stadlander kapt niet graag bomen. We staan voor een groene en leefbare wijk. Helaas heeft veiligheid ditmaal de doorslag gegeven", aldus de woordvoerster van Stadlander.

Meer berichten